Βρίσκεστε εδώ: » Αρχική » Διεθνή Προγράμματα Ανταλλαγών

Διεθνή Προγράμματα Ανταλλαγών

α) SOCRATES/ ERASMUS
β) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (HΕLMSIC)
    Τομείς
  Κλινικές
  Εργαστήρια
  Προκηρύξεις θέσεων Μελών ΔΕΠ
  Οδηγός Σπουδών
  Κατατακτήριες εξετάσεις
  Ονομαστικός Τηλεφωνικός Κατάλογος
    Χρήσιμα Έντυπα
    Εσωτερική Αξιολόγηση Τμήματος
    Διεθνή Προγράμματα Ανταλλαγών
    Φοιτητική Μέριμνα
    Φοιτητικοί Σύλλογοι
  Σχετικοί Σύνδεσμοι
   
   
Διεθνή Προγράμματα Ανταλλαγών

α) SOCRATES/ ERASMUS

Το 1986 χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα το πρόγραμμα ERASMUS με στόχο «την προώθηση της Ευρωπαϊκής διαπανεπιστημιακής συνεργασίας ως μέσο βελτίωσης της ποιότητας της εκπαίδευσης». Θεωρήθηκε ότι από τα βασικότερα στοιχεία της διαπανεπιστημιακής συνεργασίας είναι η κινητικότητα των φοιτητών.Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων συμμετέχει στο πρόγραμμα Erasmus. Για την εγγύηση της πλήρους αναγνώρισης της ακαδημαϊκής εργασίας του φοιτητή, χρησιμοποιεί τις ακαδημαϊκές μονάδες ECTS (European Credit transfer system). Οι συμμετέχοντες μπορούν να επιλέξουν την παρακολούθηση μαθημάτων, εργαστηρίων και κλινικών ασκήσεων. Η περίοδος σπουδών στο εξωτερικό θα πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος σπουδών των φοιτητών της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ 3 έως 12 μηνών.  Η περίοδος σπουδών στο εξωτερικό αναγνωρίζεται πλήρως.  Ο φοιτητής που θα μετακινηθεί πρέπει να έχει αποκτήσει επαρκή γνώση της γλώσσας στην οποία παραδίνονται τα μαθήματα που πρόκειται να παρακολουθήσει στο Πανεπιστήμιο της χώρας υποδοχής. Για τη γλωσσική προετοιμασία, σε χώρες υποδοχής με λιγότερο ομιλούμενες γλώσσες υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων της γλώσσας, της χώρας της υποδοχής.Κάθε φοιτητής πλην των πρωτοετών, μπορεί να μετακινηθεί με το πρόγραμμα ERASMUS/SOCRATES. Η κατάθεση της αίτησης του γίνεται το Μάρτιο κάθε έτους στη Γραμματεία του Γραφείου Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων του Πανεπιστημίου . Εφ’ όσον εγκριθεί η μετακίνηση του, δικαιούται χρηματική επιχορήγηση, η οποία δίδεται μέσω του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).

β) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (HΕLMSIC)


Η HELMSIC (Ελληνική Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων και Ανταλλαγών Φοιτητών Ιατρικής) ιδρύθηκε το 1958 και είναι ένα σωματείο ανεξάρτητο, μη πολιτικού και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, μέλος της Διεθνούς Συνομοσπονδίας συλλόγων Φοιτητών Ιατρικής (IFMSA – International Federation of Medical Students’ Associations) http://www.helmsic.gr/
Έκτοτε συμμετέχει ενεργά σε όλους τους τομείς δράσης της IFMSA και θεωρείται από τα πλέον ισχυρά και δραστήρια μέλη της διεθνούς οργάνωσης και  είχε την προεδρία της IFMSA για το διάστημα 1998-1999.
Η HELMSIC έχει Πανελλήνια δραστηριοποίηση και πολλές από τις δραστηριότητές της , όπως η ανθρωπιστική προσφορά σε προσφυγικούς πληθυσμούς στην Ελλάδα και το πρόγραμμα αφύπνισης για τη μόλυνση του περιβάλλοντος από τις βιομηχανίες, έχουν διεθνώς αναγνωριστεί ως IFMSA projects.
Η Παγκόσμια Συνομοσπονδία Συλλόγων Φοιτητών Ιατρικής (International Federation of Medical Students’ Associations - IFMSA) ιδρύθηκε το 1951 στη Δανία από αντιπροσώπους 8 Ευρωπαϊκών χωρών, και σήμερα αριθμεί πάνω από 80 μέλη από όλες τις ηπείρους. Είναι μια ανεξάρτητη, μη κυβερνητική οργάνωση Συλλόγων Φοιτητών Ιατρικής με κύριους τομείς ενασχόλησης την Ιατρική Εκπαίδευση, τη Δημόσια Υγεία, τους Πρόσφυγες και την Ειρήνη, τη διεξαγωγή προγραμμάτων που αφορούν ευπαθείς πληθυσμούς (πρόσφυγες και ανθρώπους που διαμένουν σε εμπόλεμες περιοχές) και φυσικά τις Ανταλλαγές Φοιτητών, τομείς για τους οποίους λειτουργούν αντίστοιχες Διαρκείς Επιτροπές (Standing Committees).
Τέλος συνεργάζεται με διεθνείς οργανισμούς όπως WHO, WMA, UN και άλλους, αλλά και διεθνείς φοιτητικές οργανώσεις όπως IAESTE, AIESEC με σκοπό την προώθηση ανθρωπιστικών ιδεών, μέσω της ανταλλαγής απόψεων ακι της συμμετοχής σε προγράμματα, πιστεύοντας ότι έτσι συμβάλλει στη δημιουργία υπεύθυνων Ιατρών. Οι σκοποί μας είναι:


·    Η συμμετοχή στα προγράμματα ανταλλαγών φοιτητών Ιατρικής: clerkships, eletives, field projects
·    Η επαφή και συνεργασία με άλλα Φοιτητικά Σωματεία αλλά και με διεθνείς οργανισμούς
·    Η ευαισθητοποίηση των φοιτητών Ιατρικής σε θέματα που αφορούν στη Δημόσια Υγεία, Ιατρική Εκπαίδευση, Προστασία του Περιβάλλοντος, Πρόληψη Πυρηνικού Πολέμου και άλλα, με σκοπό την ενεργή συμμετοχή τους στα αντίστοιχα προγράμματα που καταρτίζονται από τους διεθνείς οργανισμούς
·    Προώθηση της διεθνούς συνεργασίας των φοιτητών Ιατρικής μέσω της IFMSA
·    Προώθηση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση και ενημέρωση των φοιτητών
·    Προαγωγή του εθελοντισμού μέσω της συμμετοχής στις δράσεις που διοργανώνουμε
·    Υπεύθυνη ενημέρωση του κοινού για μείζονα θέματα δημόσιας υγείας
Χαιρετισμός ΠροέδρουΧαιρετισμός Προέδρ


 

Εύδοξος

Το Μουσείο

Χάρτης Πανεπιστημιούπολης

  Ηλεκτρονική υπηρεσία ολοκληρωμένης διαχείρισης Συγγραμμάτων


Το Μουσείο To Μουσείο

  Ιατρική Σχολή
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Πανεπιστημιούπολη
Τ.Θ. 1186, T.K. 45110 ΙΩΑΝΝΙΝΑ