Πανεπιστημιούπολη Δουρούτης, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

Πρόγραμμα Σπουδών
Πρόγραμμα σπουδών

 

Από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 εφαρμόστηκε νέο πρόγραμμα σπουδών, προσαρμοσμένο στις σύγχρονες εξελίξεις της Ιατρικής Επιστήμης με κύριο χαρακτηριστικό την άμεση έκθεση των φοιτητών σε κλινικές γνώσεις και σταδιακή δόμηση κλινικής εμπειρίας που αρχίζει από το πρώτο έτος σπουδών, ενώ παράλληλα ενδυναμώνει και εστιάζει το γνωστικό ενδιαφέρον προς την κλινική ιατρική στα βασικά μαθήματα.

Το νέο πρόγραμμα σπουδών ακολουθούν όσοι φοιτητές εγγράφησαν ως πρωτοετείς το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 και όσοι εγγραφούν ως πρωτοετείς σε επόμενα ακαδημαϊκά έτη.

Οι φοιτητές που το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 εγγράφησαν στο 2ο, 3ο και 4ο έτος μεταβαίνουν στο νέο πρόγραμμα σπουδών στο 4ο έτος σπουδών τους, ενώ για τα πρώτα τρία χρόνια σπουδών ακολουθούν το παλαιό πρόγραμμα σπουδών.

Οι φοιτητές που το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 εγγράφησαν στο 5ο, 6ο έτος ή έχουν υπερβεί τον ελάχιστο χρόνο φοίτησης ακολουθούν εξολοκλήρου το παλαιό πρόγραμμα σπουδών.


Νέο πρόγραμμα σπουδών
(τροποποίηση αριθμού ECTS από 375 σε 360 με απόφαση της Συνέλευσης αριθ. συνεδ. 863α/11-7-2018)
Υποχρεωτικά μαθήματα: 62
Μαθήματα Επιλογής: 9
ECTS: 360

Κωδικός Μάθημα Εξάμηνο Τύπος Διδακτικές Μονάδες ECTS Παρατηρήσεις
             
ΙΑΥ110 Ιστορία της Ιατρικής Α Υποχρεωτικό 2 2  
ΙΑΥ114 Ιστολογία Ι Α Υποχρεωτικό 7 8  
ΙΑΥ115 Εμβρυολογία Ι Α Υποχρεωτικό 2 3  
ΙΑΥ311 Ηθική και Δεοντολογία Α Υποχρεωτικό 2 2  
ΙΑΥ104 Ιατρική Χημεία Α Υποχρεωτικό 4 5  
ΙΑΥ205 Ιατρικά Μαθηματικά Α Υποχρεωτικό 3 3  
ΙΑΕ201 Ιατρική Πληροφορική Α Υποχρεωτικό 5 5  
ΙΑΕ105 Φιλοσοφία και Ιατρική Α Επιλογής 2 2  
ΙΑΕ106 Αγγλικά για ακαδημαϊκούς σκοπούς Ι Α Επιλογής 2 2  
ΙΑΕ107 Γερμανικά για ακαδημαϊκούς σκοπούς Ι Α Επιλογής 2 2  
ΙΑΕ108 Γαλλικά για ακαδημαϊκούς σκοπούς Ι Α Επιλογής 2 2  
ΙΑΕ608 Πολιτικές Υγείας Α Επιλογής 2 2  
ΙΑΥ203 Βιολογία Ι Β Υποχρεωτικό 7 7  
ΙΑΥ303 Βιοχημεία Ι Β Υποχρεωτικό 6 7  
ΙΑΥ102 Φυσιολογία Ι Β Υποχρεωτικό 7 7  
ΙΑΥ200 Ανατομία Ι Β Υποχρεωτικό 8 7  
ΙΑΥ213 Αγγλικά για Ιατρικούς σκοπούς ΙΙ Β Υποχρεωτικό 2 2  
ΙΑΥ214 Γερμανικά για Ιατρικούς σκοπούς ΙΙ Β Υποχρεωτικό 2 2  
ΙΑΥ215 Γαλλικά για Ιατρικούς σκοπούς ΙΙ Β Υποχρεωτικό 2 2  
ΙΑΕ202 Μηχανική Βιολογικών Ρευστών Β Επιλογής 2 2  
ΙΑΕ102 Βιοϊατρική Τεχνολογία Β Επιλογής 2 2  
ΙΑΕ203 Επιλεγόμενα Μαθήματα Ανατομίας-Ιστολογίας-Εμβρυολογίας Β Επιλογής 2 2  
ΙΑΕ205 Πρώτες βοήθειες Α Επιλογής 2 2  
ΙΑΥ300 Ανατομία ΙΙ Γ Υποχρεωτικό 8 8  
ΙΑΥ403 Βιοχημεία ΙΙ Γ Υποχρεωτικό 7 7,5  
ΙΑΥ202 Φυσιολογία ΙΙ Γ Υποχρεωτικό 7 7,5  
ΙΑΥ304 Βιολογία ΙΙ Γ Υποχρεωτικό 6 7  
ΙΑΕ305 Εισαγωγή στη Γενετική Γ Επιλογής 2 2  
ΙΑΕ307 Εισαγωγή στη Βιοπληροφορική Γ Επιλογής 2 2  
ΙΑΥ204 Ιατρική Φυσική Δ Υποχρεωτικό 6 7  
ΙΑΥ302 Φυσιολογία ΙΙΙ Δ Υποχρεωτικό 7 7  
ΙΑΥ411 Ιστολογία ΙΙ Δ Υποχρεωτικό 5 6  
ΙΑΥ412 Εμβρυολογία ΙΙ Δ Υποχρεωτικό 2 2  
ΙΑΕ813 Κλινική Χημεία Δ Υποχρεωτικό 3 3  
ΙΑΥ413 Εισαγωγή στην Κλινική Ιατρική Δ Υποχρεωτικό 3 3  
ΙΑΕ406 Βιοτεχνολογία - Μοριακές Ασθένειες Δ Επιλογής 2 2  
ΙΑΕ704 Ιατρική Γενετική στην Κλινική πράξη, Πρόληψη & Προγεν.Διάγνωση Δ Επιλογής 2 2  
ΙΑΕ507 Περιβαλλοντική Φυσιολογία & Εισαγ.στην Περιβαλλοντική Ιατρική Ε Επιλογής 2 2  
ΙΑΕ204 Εισαγωγή στη θεωρία Βλαστικών Συστημάτων & στις Εφαρμαρμογές τους στη Φυσιολογία του Ανθρώπου Δ Επιλογής 2 2  
ΙΑΕ407 Από το Γονιδίωμα στην Εξέλιξη Δ Επιλογής 2 2  
ΙΑΕ408 Εισαγωγή στη Βιολογία των Βλαστικών κυττάρων Γ Επιλογής 2 2  
ΙΑΕ306 Ελεύθερες Ρίζες: Βιοχημεία & Παθολογική Βιοχημεία Δ Επιλογής 2 2  
ΙΑΥ602 Γενική Παθολογική Ανατομία Ε Υποχρεωτικό 6 6  
ΙΑΥ502 Ιατρική Μικροβιολογία Ι Ε Υποχρεωτικό 5 5  
ΙΑΥ501 Παθοφυσιολογία Ι Ε Υποχρεωτικό 6 5  
ΙΑΥ503 Φαρμακολογία Ι Ε Υποχρεωτικό 5 5  
ΙΑΥ509 Υγιεινή & Επιδημιολογία Ι Ε Υποχρεωτικό 4 4  
ΙΑΥ510 Κλινική Σημειολογία Ι Ε Υποχρεωτικό 2 3  
ΙΑΕ504 Εξαρτησιογόνες Ουσίες - Ναρκωτικά Ε Επιλογής 2 2  
ΙΑΕ512 Ο ρόλος της Ιατρικής Φυσικής νέων τεχνολογιών με εφαρμογές στην Ιατρική Ε Επιλογής 2 2  
ΙΑΕ501 Φαρμακογονιδιωματική ΣΤ Επιλογής 2 2  
ΙΑΕ506 Βασικές Αρχές Φαρμακοκινητικής Ε Επιλογής 2 2  
ΙΑΕ513 Νευροδιαβιβαστές & Συμπεριφορά Ε Επιλογής 2 2  
ΙΑΕ503 Ανάπτυξη Νέων Φαρμάκων Ε Επιλογής 2 2  
ΙΑΕ508 Ακτινοπροστασία στην Ιατρική Ε Επιλογής 2 2  
ΙΑΥ614 Ειδική Παθολογική Ανατομία ΣΤ Υποχρεωτικό 6 6  
ΙΑΥ601 Παθοφυσιολογία ΙΙ ΣΤ Υποχρεωτικό 6 5  
ΙΑΥ605 Φαρμακολογία ΙΙ ΣΤ Υποχρεωτικό 6 5  
ΙΑΥ508 Κλινική Σημειολογία ΙΙ ΣΤ Υποχρεωτικό 3 2  
ΙΑΥ609 Υγιεινή & Επιδημιολογία ΙΙ ΣΤ Υποχρεωτικό 4 4  
ΙΑΥ613 Ιατρική Ψυχολογία ΣΤ Υποχρεωτικό 2 2  
ΙΑΥ603 Ιατρική Μικροβιολογία ΙΙ ΣΤ Υποχρεωτικό 4 4  
ΙΑΕ606 Μικροβιολογία και Υγιεινή τροφίμων ΣΤ Επιλογής 2 2  
ΙΑΕ803 Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία ΣΤ Επιλογής 2 2  
ΙΑΕ607 Νοσοκομειακές Λοιμώξεις ΣΤ Επιλογής 2 2  
ΙΑΕ603 Θέματα Κλινικής Φαρμακολογίας Η Επιλογής 2 2  
ΙΑΥ704 Ακτινολογία Ι Ζ Υποχρεωτικό 5 5  
ΙΑΥ709 Νοσολογία Ι Ζ Υποχρεωτικό 5 4  
ΙΑΥ702 Χειρουργική Παθολογία Ι Ζ Υποχρεωτικό 5 4  
ΙΑΥ710 Προηγμένες Χειρουργικές Ειδικότητες Ζ+Η Υποχρεωτικό 6 5  
ΙΑΥ911 Πνευμονολογία Ζ+Η Υποχρεωτικό 2 5  
ΙΑΥΑ11 Καρδιολογία Ζ+Η Υποχρεωτικό 3 6  
ΙΑΥ905 Οφθαλμολογία Ζ+Η Υποχρεωτικό 2 5  
ΙΑΥΑ14 Ωτορινολαρυγγολογία Ζ+Η Υποχρεωτικό 3 5  
ΙΑΕ711 Μοριακή Ανοσολογία Ζ Επιλογής 2 2  
ΙΑΕ812 Ανδρολογία Ζ Επιλογής 2 2  
ΙΑΕΑ02 Ενδοσκόπηση στη Γυναικολογία Ζ Επιλογής 2 2  
ΙΑΕ709 Ιατρική Ευθύνη Ζ Επιλογής 2 2  
ΙΑΕ807 Διαγνωστικές & Θεραπευτικές Εφαρμογές Πυρηνικής Ιατρικής Ζ Επιλογής 2 2  
ΙΑΕ708 Ρομποτική Χειρουργική - Με Η/Υ υποβοηθούμενες Χειρουργικές Εφαρμογές Ζ Επιλογής 2 2  
ΙΑΕ906 Πρόληψη καρδιαγγειακών Νόσων Ζ Επιλογής 2 2  
ΙΑΕ206 Η ενσυναίσθηση στη σχέση γιατρού-ασθενή Ζ Επιλογής 2 2  
ΙΑΥ804 Ακτινολογία ΙΙ Η Υποχρεωτικό 5 5  
ΙΑΥ808 Νοσολογία ΙΙ Η Υποχρεωτικό 5 5  
ΙΑΥ802 Χειρουργική Παθολογία ΙΙ Η Υποχρεωτικό 5 5  
ΙΑΕ701 Αθλητικές Κακώσεις Η Επιλογής 2 2  
ΙΑΕ710 Βασική & Προχωρημένη Αντιμετώπιση Τραύματος Η Επιλογής 2 2  
ΙΑΕ805 Ενδοκρινολογία της Αναπαραγωγής & της Υπογονιμότητας Η Επιλογής 2 2  
ΙΑΕ801 Μικροχειρουργική Η Επιλογής 2 2  
ΙΑΕ611 Ψυχοσωματική Ιατρική Η Επιλογής 2 2  
ΙΑΕ806 Μεταμοσχεύσεις Συμπαγών Οργάνων Η Επιλογής 2 2  
ΙΑΥ903 Φυσιολογικό Παιδί - Εισαγωγή στην Παιδιατρική Θ+Ι Υποχρεωτικό 11 11  
ΙΑΥ913 Εισαγωγή στη Μαιευτική & Γυναικολογία Θ+Ι Υποχρεωτικό 8 8  
ΙΑΥΒ05 Νευρολογία Θ+Ι Υποχρεωτικό 6 6  
ΙΑΥΒ06 Ψυχιατρική Θ+Ι Υποχρεωτικό 6 6  
ΙΑΥ705 Ουρολογία Θ+Ι Υποχρεωτικό 5 5  
ΙΑΥ708 Ορθοπαιδική Θ+Ι Υποχρεωτικό 5 5  
ΙΑΥΑ12 Δερματολογία Θ+Ι Υποχρεωτικό 5 5  
ΙΑΕ902 Αναισθησιολογία Θ Υποχρεωτικό 5 5  
ΙΑΕ907 Επεμβατική Καρδιολογία Θ Επιλογής 2 2  
  Παιδο-οφθαλμολογία Θ Επιλογής 2 2  
ΙΑΕ920 Αγγειολογία-Αγγειοχειρουργική Θ Επιλογής 2 2  
ΙΑΕ919 Θεραπεία Πόνου Θ Επιλογής 2 2  
ΙΑΕ921 Φυσική Ιατρική & Αποκατάσταση Θ Επιλογής 2 2  
ΙΑΥΒ07 Εντατική Θεραπεία Ι Υποχρεωτικό 5 5  
ΙΑΕΑ09 Μεταβολικά Νοσήματα Ι Επιλογής 2 2  
ΙΑΕ905 Λευχαιμίες Ι Επιλογής 2 2  
ΙΑΕΑ11 Ενδοκρινολογία & Διαβήτης Ι Επιλογής 2 2  
ΙΑΕΑ13 Εξελίξεις στην Εντατική Θεραπεία Ι Επιλογής 2 2  
ΙΑΕΑ15 Γναθοπροσωπική Ι Επιλογής 2 2  
ΙΑΕΑ16 Περιεγχειρητική Υπερηχοκαρδιογραφία Ι Επιλογής 2 2  
ΙΑΕ918 Εφηβική Ιατρική Ι Επιλογής 2 2  
ΙΑΕ917 Γυναικολογική Ογκολογία Ι Επιλογής 2 2  
ΙΑΥ807 Γενική Ιατρική Κ+Λ Υποχρεωτικό 6 6  
ΙΑΥΒ01 Παθολογία Κ+Λ Υποχρεωτικό 15 15  
ΙΑΥΒ02 Χειρουργική Κ+Λ Υποχρεωτικό 15 15  
ΙΑΥΒ04 Μαιευτική & Γυναικολογία Κ+Λ Υποχρεωτικό 12 12  
ΙΑΥΒ03 Παιδιατρική Κ+Λ Υποχρεωτικό 17 17  
ΙΑΥΒ07 Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Κ+Λ Υποχρεωτικό 3 3  
ΙΑΥ908 Ιατροδικαστική Λ Υποχρεωτικό 5 5  
  Επιλεγμένα Θέματα Τοξικολογίας ΣΤ Επιλογής   2  
  Ψυχιατρική των εξαρτήσεων ΣΤ Επιλογής   2  

 

 

Μεταβατικό πρόγραμμα σπουδών
Υποχρεωτικά μαθήματα: 58
Μαθήματα Επιλογής: 9
ECTS: 370

Κωδικός Μάθημα Εξάμηνο Τύπος Διδακτικές Μονάδες ECTS Παρατηρήσεις
             
ΙΑΥ205 Ιατρικά Μαθηματικά-Βιοστατιστική Α Υποχρεωτικό 1 4  
ΙΑΥ110 Ιστορία της Ιατρικής Α Υποχρεωτικό 1 2  
ΙΑΥ104 Ιατρική Χημεία Α Υποχρεωτικό 1 11  
ΙΑΥ109 Ιστολογία Ι-Εμβρυολογία Ι Α Υποχρεωτικό 1 12  
ΙΑΥ111 Αγγλικά I Α Υποχρεωτικό 1 1  
ΙΑΥ113 Γερμανικά I Α Υποχρεωτικό 1 1  
ΙΑΥ200 Ανατομία Ι Β Υποχρεωτικό 1 8  
ΙΑΥ303 Βιοχημεία Ι Β Υποχρεωτικό 1 8  
ΙΑΕ201 Ιατρική Πληροφορική B Υποχρεωτικό 1 5  
ΙΑΥ102 Φυσιολογία Ι Β Υποχρεωτικό 1 7  
ΙΑΥ210 Αγγλικά IΙ B Υποχρεωτικό 1 1  
ΙΑΥ212 Γερμανικά IΙ B Υποχρεωτικό 1 1  
ΙΑΕ204 Εισαγωγή στις Θεωρίες των Βιολογικών Συστημάτων και τις Εφαρμογές τους στη Φυσιολογία του Ανθρώπου B Επιλογής 1 1  
ΙΑΕ102 Βιοιατρική Τεχνολογία Β Επιλογής 1 1  
ΙΑΕ202 Μηχανική Βιολογικών Ρευστών Β Επιλογής 1 1  
ΙΑΕ203 Επιλεγόμενα Μαθήματα Ανατομίας-Ιστολογίας -Εμβρυολογίας Β Επιλογής 1 1  
ΙΑΥ300 Ανατομία ΙΙ Γ Υποχρεωτικό 1 8  
ΙΑΥ203 Βιολογία Ι Γ Υποχρεωτικό 1 6  
ΙΑΥ403 Βιοχημεία ΙΙ Γ Υποχρεωτικό 1 7,5  
ΙΑΥ202 Φυσιολογία ΙΙ Γ Υποχρεωτικό 1 6,5  
ΙΑΥ311 Ιατρική Ηθική,Δεοντολογία,Ιατρική Νομολογία Γ Υποχρεωτικό 1 1  
ΙΑΕ305 Εισαγωγή στη Γενετική του Ανθρώπου Γ Επιλογής 1 1  
ΙΑΕ307 Εισαγωγή στη Βιοπληροφορική Γ Επιλογής 1 1  
ΙΑΕ306 Ελεύθερες Ρίζες: Βιοχημεία & Παθολογική Βιοχημεία Γ Επιλογής 1 1  
ΙΑΥ304 Βιολογία ΙΙ Δ Υποχρεωτικό 1 5,5  
ΙΑΥ302 Φυσιολογία ΙΙΙ Δ Υποχρεωτικό 1 5,5  
ΙΑΥ204 Ιατρική Φυσική Δ Υποχρεωτικό 1 6,5  
ΙΑΥ400 Ιστολογία ΙΙ-Εμβρυολογία ΙΙ Δ Υποχρεωτικό 1 6,5  
ΙΑΥ502 Μικροβιολογία Ι Δ Υποχρεωτικό 1 5  
ΙΑΕ408 Εισαγωγή στη Βιολογία των Βλαστικών κυττάρων Δ Επιλογής 1 1  
ΙΑΕ406 Μοριακές Ασθένειες Δ Επιλογής 1 1  
ΙΑΕ407 Από το Γονιδίωμα στο Πρωτέωμα Δ Επιλογής 1 1  
ΙΑΥ501 Παθοφυσιολογία Ι Ε Υποχρεωτικό 1 5  
ΙΑΥ503 Φαρμακολογία Ι Ε Υποχρεωτικό 1 7  
ΙΑΥ602 Γενική Παθολογική Ανατομική Ε Υποχρεωτικό 1 5  
ΙΑΥ509 Υγιεινή & Επιδημιολογία Ι Ε Υποχρεωτικό 1 6  
ΙΑΥ603 Μικροβιολογία ΙI Ε Υποχρεωτικό 1 6  
ΙΑΕ503 Αναπτυξη νέων Φαρμάκων Ε Επιλογής 1 1  
ΙΑΕ504 Ναρκωτικά Ε Επιλογής 1 1  
ΙΑΕ506 Αρχές Φαρμακοκινητικής Ε Επιλογής 1 1  
ΙΑΕ507 Περιβαλλοντική Φυσιολογία & Εισαγ.στην Περιβαλλοντική Ιατρική Ε Επιλογής 1 1  
ΙΑΕ508 Ακτινοπροστασία στην Ιατρική Ε Επιλογής 1 1  
ΙΑΕ509 Επιλεγμένα θέματα Βιοφυσικής Ε Επιλογής 1 1  
  Μοριακή Ιστοπαθολογία Καρκίνου Ε Επιλογής 1 1  
ΙΑΕ511 Πρακτική Άσκηση Ε Επιλογής 1 1  
ΙΑΥ601 Παθοφυσιολογία ΙΙ ΣΤ Υποχρεωτικό 1 7  
ΙΑΥ508 Χειρουργική/ Παθολογική Σημειολογία ΣΤ Υποχρεωτικό 1 4  
ΙΑΥ605 Φαρμακολογία ΙΙ ΣΤ Υποχρεωτικό 1 5  
ΙΑΥ613 Ιατρική Ψυχολογία ΣΤ Υποχρεωτικό 1 2  
ΙΑΥ609 Υγιεινή & Επιδημιολογία ΙΙ ΣΤ Υποχρεωτικό 1 6  
ΙΑΥ614 Ειδική Παθολογική Ανατομική ΣΤ Υποχρεωτικό 1 5  
ΙΑΕ813 Κλινική Χημεία ΣΤ Επιλογής 1 1  
ΙΑΕ607 Νοσοκομειακές Λοιμώξεις ΣΤ Επιλογής 1 1  
ΙΑΕ606 Μικροβιολογία και Υγιεινή τροφίμων ΣΤ Επιλογής 1 1  
ΙΑΕ603 Κλινική Φαρμακολογία ΣΤ Επιλογής 1 1  
ΙΑΕ807 Διαγνωστικές & Θεραπευτικές Εφαρμογές Πυρηνικής Ιατρικής ΣΤ Επιλογής 1 1  
ΙΑΕ611 Ψυχοσωματική ΣΤ Επιλογής 1 1  
ΙΑΕ608 Πολιτικές Υγείας ΣΤ Επιλογής 1 1  
ΙΑΕ803 Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία ΣΤ Επιλογής 1 1  
ΙΑΥ704 Ακτινολογία Ι Ζ Υποχρεωτικό 5 5  
ΙΑΥ709 Νοσολογία Ι Ζ Υποχρεωτικό 5,5 5,5  
ΙΑΥ702 Χειρουργική Παθολογία Ι Ζ Υποχρεωτικό 5 5  
ΙΑΥ710 Προηγμένες Χειρουργικές Ειδικότητες Ζ+Η Υποχρεωτικό 6 6  
ΙΑΥ911 Πνευμονολογία Ζ+Η Υποχρεωτικό 5 5  
ΙΑΥΑ11 Καρδιολογία Ζ+Η Υποχρεωτικό 6 6  
ΙΑΥ905 Οφθαλμολογία Ζ+Η Υποχρεωτικό 5 5  
ΙΑΥΑ14 ΩΡΛ Ζ+Η Υποχρεωτικό 5 5  
ΙΑΕ711 Μοριακή Ανοσολογία Ζ Επιλογής 2 2  
ΙΑΕ812 Ανδρολογία Ζ Επιλογής 2 2  
ΙΑΕΑ02 Ενδοσκόπηση στη Γυναικολογία Ζ Επιλογής 2 2  
ΙΑΕ709 Ιατρική Ευθύνη Ζ Επιλογής 2 2  
ΙΑΕ807 Διαγνωστικές & Θεραπευτικές Εφαρμογές Πυρηνικής Ιατρικής Ζ Επιλογής 2 2  
ΙΑΕ708 Ρομποτική Χειρουργική-Με Η/Υ υποβοηθούμενες Χειρουργικές Εφαρμογές Ζ Επιλογής 2 2  
ΙΑΕ906 Προληψη καρδιαγγειακών Νόσων Ζ Επιλογής 2 2  
ΙΑΕ206 Η ενσυναίσθηση στη σχέση γιατρού-ασθενή Ζ Επιλογής 2 2 δεν εχει υποβληθεί
ΙΑΥ804 Ακτινολογία ΙΙ Η Υποχρεωτικό 5 5  
ΙΑΥ701 Νοσολογία ΙΙ Η Υποχρεωτικό 5.5 5.5  
ΙΑΥ802 Χειρουργική Παθολογία ΙΙ Η Υποχρεωτικό 5 5  
ΙΑΕ701 Αθλητικές Κακώσεις Η Επιλογής 2 2  
ΙΑΕ710 Βασική & Προχωρημένη αντιμετώπιση Τραυματος Η Επιλογής 2 2  
ΙΑΕ805 Ενδοκρινολογία της Αναπαραγωγής & της Υπογονιμότητας Η Επιλογής 2 2  
ΙΑΕ801 Μικροχειρουργική Η Επιλογής 2 2  
ΙΑΕ611 Ψυχοσωματική Ιατρική Η Επιλογής 2 2  
ΙΑΕ806 Μεταμοσχεύσεις Οργάνων Η Επιλογής 2 2  
ΙΑΥ903 Φυσιολογικό Παιδί- Εισαγωγή στην Παιδιατρική Θ+Ι Υποχρεωτικό 11 11  
ΙΑΥ913 Εισαγωγή στη Μαιευτική & Γυναικολογία Θ+Ι Υποχρεωτικό 8 8  
ΙΑΥΒ05 Νευρολογία Θ+Ι Υποχρεωτικό 6 6  
ΙΑΥΒ06 Ψυχιατρική Θ+Ι Υποχρεωτικό 6 6  
ΙΑΥ705 Ουρολογία Θ+Ι Υποχρεωτικό 5 5  
ΙΑΥ708 Ορθοπαιδική Θ+Ι Υποχρεωτικό 5 5  
ΙΑΥΑ12 Δερματολογία Θ+Ι Υποχρεωτικό 5 5  
ΙΑΕ902 Αναισθησιολογία Θ Υποχρεωτικό 5 5  
ΙΑΕ907 Επεμβατική Καρδιολογία Θ Επιλογής 2 2  
  Παιδοοφθαλμολογία Θ Επιλογής 2 2  
ΙΑΕ920 Αγγειολογία-Αγγειοχειρουργική Θ Επιλογής 2 2  
ΙΑΕ919 Θεραπεία Πόνου Θ Επιλογής 2 2  
ΙΑΕ921 Φυσική Ιατρική & Αποκατάσταση Θ Επιλογής 2 2  
ΙΑΥΒ07 Εντατική Θεραπεία Ι Υποχρεωτικό 5 5  
ΙΑΕΑ09 Μεταβολικά Νοσήματα Ι Επιλογής 2 2  
ΙΑΕ905 Λευχαιμίες Ι Επιλογής 2 2  
  Ενδοκρινολογία & Διαβήτης Ι Επιλογής 2 2  
ΙΑΕΑ13 Εξελίξεις στην Εντατική Θεραπεία Ι Επιλογής 2 2  
ΙΑΕΑ15 Γναθοπροσωπική Ι Επιλογής 2 2  
  Περιεγχειρητική Υπερηχοκαρδιογραφία Ι Επιλογής 2 2  
ΙΑΕ918 Εφηβική Ιατρική Ι Επιλογής 2 2  
ΙΑΕ917 Γυναικολογική Ογκολογία Ι Επιλογής 2 2  
ΙΑΥ807 Γενική Ιατρική Κ Υποχρεωτικό 6 6  
ΙΑΥΒ01 Παθολογία Κ+Λ Υποχρεωτικό 15 15  
ΙΑΥΒ02 Χειρουργική Κ+Λ Υποχρεωτικό 15 15  
ΙΑΥΒ04 Μαιευτική & Γυναικολογία Κ+Λ Υποχρεωτικό 12 12  
ΙΑΥΒ03 Παιδιατρική Κ+Λ Υποχρεωτικό 17 17  
ΙΑΥΒ07 Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Κ+Λ Υποχρεωτικό 3 3  
ΙΑΥ908 Ιατροδικαστική Λ Υποχρεωτικό 5 5  

 

 

Πρόγραμμα σπουδών 2007 - 2008
Υποχρεωτικά μαθήματα: 53
Μαθήματα Επιλογής: 9
ECTS: 360

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2007-2008

Δείτε σε μορφή PDF το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών

Κωδικός Μάθημα Εξάμηνο Τύπος Διδακτικές Μονάδες ECTS ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
             
ΙΑΥ205 Ιατρικά Μαθηματικά-Βιοστατιστική Α Υποχρεωτικό 1 4  
ΙΑΥ110 Ιστορία της Ιατρικής Α Υποχρεωτικό 1 2  
ΙΑΥ104 Ιατρική Χημεία Α Υποχρεωτικό 1 11  
ΙΑΥ109 Ιστολογία Ι-Εμβρυολογία Ι Α Υποχρεωτικό 1 12  
ΙΑΥ111 Αγγλικά I Α Υποχρεωτικό 1 1  
ΙΑΥ113 Γερμανικά I Α Υποχρεωτικό 1 1  
ΙΑΥ200 Ανατομία Ι Β Υποχρεωτικό 1 8  
ΙΑΥ303 Βιοχημεία Ι Β Υποχρεωτικό 1 8  
ΙΑΕ201 Ιατρική Πληροφορική Β Υποχρεωτικό 1 5  
ΙΑΥ102 Φυσιολογία Ι Β Υποχρεωτικό 1 7  
ΙΑΥ210 Αγγλικά IΙ Β Υποχρεωτικό 1 1  
ΙΑΥ212 Γερμανικά IΙ Β Υποχρεωτικό 1 1  
ΙΑΕ204 Εισαγωγή στις Θεωρίες των Βιολογικών Συστημάτων και τις Εφαρμογές τους στη Φυσιολογία του Ανθρώπου Β Επιλογής 1 1  
ΙΑΕ102 Βιοιατρική Τεχνολογία Β Επιλογής 1 1  
ΙΑΕ202 Μηχανική Βιολογικών Ρευστών Β Επιλογής 1 1  
ΙΑΕ203 Επιλεγόμενα Μαθήματα Ανατομίας-Ιστολογίας -Εμβρυολογίας Β Επιλογής 1 1  
ΙΑΥ300 Ανατομία ΙΙ Γ Υποχρεωτικό 1 8  
ΙΑΥ203 Βιολογία Ι Γ Υποχρεωτικό 1 6  
ΙΑΥ403 Βιοχημεία ΙΙ Γ Υποχρεωτικό 1 7,5  
ΙΑΥ202 Φυσιολογία ΙΙ Γ Υποχρεωτικό 1 6,5  
ΙΑΥ311 Ιατρική Ηθική,Δεοντολογία,Ιατρική Νομολογία Γ Υποχρεωτικό 1 1  
ΙΑΕ305 Εισαγωγή στη Γενετική του Ανθρώπου Γ Επιλογής 1 1  
ΙΑΕ307 Εισαγωγή στη Βιοπληροφορική Γ Επιλογής 1 1  
ΙΑΕ306 Ελεύθερες Ρίζες: Βιοχημεία & Παθολογική Βιοχημεία Γ Επιλογής 1 1  
ΙΑΥ304 Βιολογία ΙΙ Δ Υποχρεωτικό 1 5,5  
ΙΑΥ302 Φυσιολογία ΙΙΙ Δ Υποχρεωτικό 1 5,5  
ΙΑΥ204 Ιατρική Φυσική Δ Υποχρεωτικό 1 6,5  
ΙΑΥ400 Ιστολογία ΙΙ-Εμβρυολογία ΙΙ Δ Υποχρεωτικό 1 6,5  
ΙΑΥ502 Μικροβιολογία Ι Δ Υποχρεωτικό 1 5  
ΙΑΕ408 Εισαγωγή στη Βιολογία των Βλαστικών κυττάρων Δ Επιλογής 1 1  
ΙΑΕ406 Μοριακές Ασθένειες Δ Επιλογής 1 1  
ΙΑΕ407 Από το Γονιδίωμα στο Πρωτέωμα Δ Επιλογής 1 1  
ΙΑΥ501 Παθοφυσιολογία Ι Ε Υποχρεωτικό 1 5  
ΙΑΥ503 Φαρμακολογία Ι Ε Υποχρεωτικό 1 7  
ΙΑΥ602 Γενική Παθολογική Ανατομική Ε Υποχρεωτικό 1 5  
ΙΑΥ509 Υγιεινή & Επιδημιολογία Ι Ε Υποχρεωτικό 1 6  
ΙΑΥ603 Μικροβιολογία ΙI Ε Υποχρεωτικό 1 6  
ΙΑΕ503 Αναπτυξη νέων Φαρμάκων Ε Επιλογής 1 1  
ΙΑΕ504 Ναρκωτικά Ε Επιλογής 1 1  
ΙΑΕ506 Αρχές Φαρμακοκινητικής Ε Επιλογής 1 1  
ΙΑΕ507 Περιβαλλοντική Φυσιολογία & Εισαγ.στην Περιβαλλοντική Ιατρική Ε Επιλογής 1 1  
ΙΑΕ508 Ακτινοπροστασία στην Ιατρική Ε Επιλογής 1 1  
ΙΑΕ509 Επιλεγμένα θέματα Βιοφυσικής Ε Επιλογής 1 1  
  Μοριακή Ιστοπαθολογία Καρκίνου Ε Επιλογής 1 1  
ΙΑΕ511 Πρακτική Άσκηση Ε Επιλογής 1 1  
ΙΑΥ601 Παθοφυσιολογία ΙΙ ΣΤ Υποχρεωτικό 1 7  
ΙΑΥ508 Χειρουργική/ Παθολογική Σημειολογία ΣΤ Υποχρεωτικό 1 4  
ΙΑΥ605 Φαρμακολογία ΙΙ ΣΤ Υποχρεωτικό 1 5  
ΙΑΥ613 Ιατρική Ψυχολογία ΣΤ Υποχρεωτικό 1 2  
ΙΑΥ609 Υγιεινή & Επιδημιολογία ΙΙ ΣΤ Υποχρεωτικό 1 6  
ΙΑΥ614 Ειδική Παθολογική Ανατομική ΣΤ Υποχρεωτικό 1 5  
ΙΑΕ813 Κλινική Χημεία ΣΤ Επιλογής 1 1  
ΙΑΕ607 Νοσοκομειακές Λοιμώξεις ΣΤ Επιλογής 1 1  
ΙΑΕ606 Μικροβιολογία και Υγιεινή τροφίμων ΣΤ Επιλογής 1 1  
ΙΑΕ501 Φαρμακογονιδιωματική ΣΤ Επιλογής 1 1  
ΙΑΕ603 Κλινική Φαρμακολογία ΣΤ Επιλογής 1 1  
ΙΑΕ807 Διαγνωστικές & Θεραπευτικές Εφαρμογές Πυρηνικής Ιατρικής ΣΤ Επιλογής 1 1  
ΙΑΕ611 Ψυχοσωματική ΣΤ Επιλογής 1 1  
ΙΑΕ608 Πολιτικές Υγείας ΣΤ Επιλογής 1 1  
ΙΑΕ803 Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία ΣΤ Επιλογής 1 1  
ΙΑΥ702 Χειρουργική Παθολογία Ι Ζ Υποχρεωτικό 1 4,5  
ΙΑΥ801 Νοσολογία Ζ Υποχρεωτικό 1 4,5  
ΙΑΥ704 Ακτινολογία Ι Ζ Υποχρεωτικό 1 4  
ΙΑΕ906 Προληψη καρδιαγγειακών Νόσων Ζ Επιλογής 1 1  
ΙΑΕ708 Ρομποτική Χειρουργική και χρήση του Η/Υ στη Σύγχρονη Ιατρική Ζ Επιλογής 1 1  
ΙΑΕ709 Ιατρική Ευθύνη Ζ Επιλογής 1 1  
ΙΑΕ710 Βασική & Προχωρημένη Αντιμετώπιση Τραυματος Ζ Επιλογής 1 1  
ΙΑΥ802 Χειρουργική Παθολογία ΙΙ Η Υποχρεωτικό 1 5,5  
ΙΑΥΑ14 ΩΡΛ Η Υποχρεωτικό 1 3  
ΙΑΥ905 Οφθαλμολογία Η Υποχρεωτικό 1 3  
ΙΑΥ804 Ακτινολογία ΙΙ Η Υποχρεωτικό 1 5,5  
ΙΑΥΑ12 Δερματολογία Η Υποχρεωτικό 1 6  
ΙΑΕ704 Προγενετικός έλεγχος και Διάγνωση Η Επιλογής 1 1  
ΙΑΕ806 Μεταμοσχεύσεις Συμπαγών Οργάνων Η Επιλογής 1 1  
ΙΑΕ812 Ανδρολογία Η Επιλογής 1 1  
ΙΑΕ701 Αθλητικές Κακώσεις Η Επιλογής 1 1  
ΙΑΕΑ14 Πλαστική Χειρουργική και Εγκαύματα Η Επιλογής 1 1  
ΙΑΕ801 Μικροχειρουργική Η Επιλογής 1 1  
ΙΑΥΒ06 Ψυχιατρική Θ+Ι Υποχρεωτικό 1 5,5  
ΙΑΥΒ05 Νευρολογία Θ+Ι Υποχρεωτικό 1 6  
ΙΑΥ903 Φυσιολογικό Παιδί-Παιδιατρική I Θ+Ι Υποχρεωτικό 1 11  
ΙΑΥΑ11 Καρδιολογία Θ+Ι Υποχρεωτικό 1 7  
ΙΑΥ911 Πνευμονολογία Θ+Ι Υποχρεωτικό 1 6,5  
ΙΑΥ708 Ορθοπαιδική Θ+Ι Υποχρεωτικό 1 5  
ΙΑΥ705 Ουρολογία Θ+Ι Υποχρεωτικό 1 6  
ΙΑΕ707 Ογκολογία Θ Επιλογής 1 1  
ΙΑΕ907 Επεμβατική Καρδιολογία Θ Επιλογής 1 1  
ΙΑΕ913 Μαθήματα Παιδιατρικής Οφθαλμολογίας Θ Επιλογής 1 1  
ΙΑΕ911 Επαγγελματικά Νοσήματα Θ Επιλογής 1 1  
ΙΑΕ805 Γυναικολογική Ενδοκρινολογία και Στείρωση Θ Επιλογής 1 1  
ΙΑΕ914 Παιδοψυχιατρική Θ Επιλογής 1 1  
ΙΑΕ912 Νευροχειρουργική Θ Επιλογής 1 1  
ΙΑΕ919 Θεραπεία Πόνου Θ Επιλογής 1 1  
ΙΑΕ920 Αγγειολογία-Αγγειοχειρουργική Θ Επιλογής 1 1  
ΙΑΕ921 Φυσική Ιατρική & Αποκατάσταση Θ Επιλογής 1 1  
ΙΑΕ922 Εισαγωγή στη Θωρακο-Καρδιοχειρουργική Θ Επιλογής 1 1  
ΙΑΕ905 Λευχαιμίες Ι Επιλογής 1 1  
ΙΑΕΑ11 Μαθήματα Μοριακής Ενδοκρινολογίας Ι Επιλογής 1 1  
ΙΑΕ915 Δερματολογία Φαρμακευτικών Εξανθημάτων Ι Επιλογής 1 1  
ΙΑΕ916 Χρόνια Νεφρική Νόσος Ι Επιλογής 1 1  
ΙΑΕΑ13 Εξελίξεις στην Εντατική Θεραπεία Ι Επιλογής 1 1  
ΙΑΕΑ09 Μεταβολικά Νοσήματα Ι Επιλογής 1 1  
ΙΑΕΑ02 Ενδοσκόπιση στη Γυναικολογία Ι Επιλογής 1 1  
ΙΑΕ917 Γυναικολογική Ογκολογία Ι Επιλογής 1 1  
ΙΑΕ907 Αναισθησιολογία Ι Επιλογής 1 1  
ΙΑΕ918 Εφηβική Παιδιατρική Ι Επιλογής 1 1  
ΙΑΕΑ15 Γναθοπροσωπική Ι Επιλογής 1 1  
ΙΑΥ908 Ιατροδικαστική-Τοξικολογία Κ Υποχρεωτικό 1 3  
ΙΑΥΒ01 Παθολογία Κ+Λ Υποχρεωτικό 1 12  
ΙΑΥΒ02 Χειρουργική Κ+Λ Υποχρεωτικό 1 12  
ΙΑΥΒ04 Μαιευτική-Γυναικολογία Κ+Λ Υποχρεωτικό 1 8  
ΙΑΥΒ03 Παιδιατρική Κ+Λ Υποχρεωτικό 1 10  
ΙΑΥ807 Γενική Ιατρική Κ+Λ Υποχρεωτικό 1 4  
ΙΑΥΒ07 Εντατική Θεραπεία Κ+Λ Υποχρεωτικό 1 7