Πανεπιστημιούπολη Δουρούτης, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

Παθολογικός

Αντικείμενο του μαθήματος: Μελέτη της διαταραχής της ανθρώπινης φυσιολογίας του οργανισμού που εισάγει τον φοιτητή στην κατανόηση της γένεσης των νοσημάτων και την εκδήλωση κάποιου κλινικού συμπτώματος ή ευρήματος

Περιεχόμενο του Μαθήματος: Παθοφυσιολογία των νεοπλασιών, του αιμοποιητικού συστήματος, του γαστρεντερικού συστήματος, των ενδοκρινών αδένων, των μικροβιακών λοιμώξεων, καθώς και των δερματικών παθήσεων

Μορφή και εκβάσεις διδασκαλίας: Το μάθημα διδάσκεται σε συνδυασμό με κλινική άσκηση στη λήψη ιστορικού. Οι φοιτητές εκπαιδεύονται υποχρεωτικά κάθε Τρίτη και Πέμπτη 15.00-17.00 μ.μ. σε ομάδες των 10-11 ατόμων στις Κλινικές του Παθολογικού Τομέα (8 ώρες κάθε ομάδα) υπό την επίβλεψη μελών ΔΕΠ του Τομέα Παθολογίας

Ώρες εκπαίδευσης για κάθε φοιτητή: 91

Εξάμηνο εκπαίδευσης: 6°

ECTS: 6