Πανεπιστημιούπολη, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων - Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Δημήτριος Εμφιετζόγλου
Καθηγητής Ιατρικής Φυσικής
 - Ακτινοφυσικής
Τηλ.: 26510 07741
E-mail: demfietz@uoi.gr

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μορφολογικός-Κλινικοεργαστηριακός Τομέας
Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
45110 Ιωάννινα

Ευταξία Σοφία
Τηλέφωνο: 26510 07730
E-mail: seftaxia@uoi.gr