Πανεπιστημιούπολη, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

Διοίκηση Τμήματος

Πρόεδρος Τμήματος Ιατρικής

Κονιτσιώτης Σπυρίδων
Καθηγητής Νευρολογίας

email: promed@uoi.gr & skonitso@uoi.gr

Βιογραφικό σημείωμα: ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Διοίκηση στο Τμήμα Ιατρικής
 

Α. Το Ιατρικό Τμήμα ανήκει στη Σχολή Επιστημών Υγείας που περιλαμβάνει τα Τμήματα:

 • Ιατρικής
 • Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών
 • Νοσηλευτικής
 • Λογοθεραπείας

Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας, για την τρέχουσα περίοδο, είναι ο κ. Ιωάννης Γεωργίου, Καθηγητής Ιατρικής Γενετικής και Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής της Μαιευτικής-Γυναικολογίας.

 

Β. Τα Διοικητικά Όργανα του Τμήματος είναι η Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και ο Πρόεδρος με τον Αναπληρωτή Πρόεδρο.

 1. H Συνέλευση του Tμήματος σύμφωνα με το ν. 4485/17, άρθρο 21 απαρτίζεται από το Διδακτικό-Eρευνητικό Προσωπικό (ΔEΠ) με εκπροσώπους από κάθε Τομέα, εκπροσώπους των φοιτητών σε ποσοστό 15% επί του αριθμού των μελών του ΔEΠ της Συνέλευσης. Επίσης, από εκπροσώπους των μελών ΕΤΕΠ και ΕΔΙΠ και ΕΕΠ του Τμήματος. Έναν ανά κατηγορία. Στη Συνέλευση του Tμήματος συμμετέχουν ο Πρόεδρος και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Tμήματος, καθώς και οι Διευθυντές των Tομέων ακόμα και αν δεν έχουν εκλεγεί ως εκπρόσωποι μελών ΔEΠ του Tομέα τους. H Συνέλευση έχει όλες τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τον νόμο εκτός από εκείνες που ανατίθενται σε άλλα όργανα. Η τακτική Συνέλευση του Tμήματος συγκαλείται ημέρα Τρίτη.
 2. Tο Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τον Πρόεδρο του Tμήματος, τον Aναπληρωτή Πρόεδρο, τους Διευθυντές των Tομέων και έναν από τους τρεις εκλεγμένους εκπροσώπους των μελών ΕΤΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΕΠ.
 3. O Πρόεδρος του Tμήματος με τον Αναπληρωτή του εκλέγονται από ειδικό σώμα εκλεκτόρων που απαρτίζεται από το σύνολο των:  i) μελών ΔEΠ, ii) μελών Ε.ΔΙ.Π και Ε.Τ.Ε.Π και Ε.Ε.Π., με διαδικασία που περιγράφεται στο Ν.4485/2017 άρθρο 23.

 

Γ. Για κάθε συνεδρίαση της Συνέλευσης αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα μέλη της, πρόσκληση και ημερήσια διάταξη.

 • Η πρόσκληση για τις κρίσεις μελών ΔΕΠ αποστέλλεται τουλάχιστον 8 μέρες πριν από την ημέρα της κοινής συνεδρίασης Συνέλευσης και εκλεκτορικού σώματος. Στην πρόσκληση για Συνέλευση, εκτός από την ημερήσια διάταξη, ορίζονται η ημέρα, η ώρα και ο χώρος συνεδρίασης.
 • O/η Πρόεδρος μπορεί να καλεί στη Συνέλευση, επιτροπές ή ομάδες εργασίας ή τους υπεύθυνούς τους για την ανάπτυξη συγκεκριμένου θέματος ή την παροχή διευκρινίσεων.
 • Στη Συνέλευση συμμετέχουν μόνον όσοι ορίζονται από τον νόμο. Πρακτικά τηρεί ο/η Γραμματέας του Τμήματος ή νόμιμος αναπληρωτής του.
 • Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της συνέλευσης επικυρώνονται σε επόμενη Συνέλευση και υπογράφονται από τον/την Πρόεδρο του Τμήματος και τον/την Γραμματέα.

 

Μέλη Γενικής Συνέλευσης Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024
 

Πρόεδρος: Κονιτσιώτης Σπυρίδων, Καθηγητής Νευρολογίας

Αναπληρωτής Πρόεδρος: Δημήτριος Πέσχος, Καθηγητής Φυσιολογίας

Θητεία έως 31 Οκτωβρίου 2024

Κατάσταση μελών Συνέλευσης από 1-9-2023 έως τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

 1. Αλεξίου Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Νευροχειρουργικής
 2. Αντωνίου Αικατερίνη, Καθηγήτρια Φαρμακολογίας
 3. Αργυροπούλου Μαρία, Καθηγήτρια Ακτινολογίας, Διευθύντρια του Μορφολογικού-Κλινικοεργαστηριακού Τομέα
 4. Βλάχος Κωνσταντίνος, Καθηγητής Χειρουργικής
 5. Βούλγαρη Παρασκευή, Καθηγήτρια Ρευματολογίας με έμφαση στην Ανοσολογία
 6. Γαλάνη Βασιλική, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ανατομίας-Ιστολογίας-Εμβρυολογίας
 7. Καλογερόπουλος Χρήστος, Καθηγητής Οφθαλμολογίας, Διευθυντής του Τομέα Νευρικού Συστήματος και Αισθητηρίων
 8. Κονιτσιώτης Σπυρίδων, Πρόεδρος
 9. Κορομπίλιας Αναστάσιος, Καθηγητής Ορθοπαιδικής
 10. Κουρκουμέλης Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής Ιατρικής Φυσικής-Βιοφυσικής
 11. Κωστίκας Κωνσταντίνος, Καθηγητής Πνευμονολογίας
 12. Λάμπρη Ευαγγελή, Επίκουρη Καθηγήτρια Παθολογικής Ανατομικής
 13. Μάκης Αλέξανδρος, Καθηγητής Παιδιατρικής-Παιδοαιματολογίας, Διευθυντής του Τομέα Υγείας του Παιδιού
 14. Ματσούκας Χαράλαμπος (αναπλ. μέλος: Παπαγεωργίου Αλεξάνδρα), μέλος ΕΤΕΠ
 15. Μηλιώνης Χαράλαμπος, Καθηγητής Παθολογίας, Διευθυντής του Παθολογικού Τομέα
 16. Μπέης Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής Βιολογικής Χημείας
 17. Μπούμπα Βασιλική, Καθηγήτρια Ιατροδικαστικής-Τοξικολογίας με έμφαση στη Δικαστική Τοξικολογία
 18. Μπούμπα Ιωάννα (αναπληρωματικό μέλος: Γούσιας Χρήστος), μέλος ΕΔΙΠ
 19. Ντζάνη Ευαγγελία, Καθηγήτρια Υγιεινής με ιδιαίτερη έμφαση στην Επιδημιολογία, Διευθύντρια του Τομέα Κοινωνικής Ιατρικής και Ψυχικής Υγείας
 20. Ντουνούση Ευαγγελία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νεφρολογίας με έμφαση στις Μεταμοσχεύσεις
 21. Παππάς Περικλής, Καθηγητής Φαρμακολογίας
 22. Πασχόπουλος Μηνάς, Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας, Διευθυντής του Χειρουργικού Τομέα
 23. Πέσχος Δημήτριος, Αντιπρόεδρος
 24. Πετρίκης Πέτρος, Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχιατρικής
 25. Πλούμης Αβραάμ, Καθηγητής Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης
 26. Σιόκα Χρύσα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πυρηνικής Ιατρικής
 27. Σιώμου Αικατερίνη, Καθηγήτρια Παιδιατρικής με έμφαση στην Παιδονεφρολογία
 28. Σκέντου Χαρίκλεια, Επίκουρη Καθηγήτρια Μαιευτικής Γυναικολογίας με έμφαση στην Εμβρυομητρική Ιατρική
 29. Σοφικίτης Νικόλαος, Καθηγητής Ουρολογίας
 30. Τατσιώνη Αθηνά, Καθηγήτρια Γενικής Ιατρικής
 31. Τζίμας Πέτρος, Καθηγητής Αναισθησιολογίας
 32. Τίγκας Στυλιανός, Αναπληρωτής Καθηγητής Ενδοκρινολογίας
 33. Τσελίγκα Θεοδώρα, μέλος ΕΕΠ
 34. Τσίλη Αθηνά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ακτινολογίας-Ακτινολογίας του Ουροποιογεννητικού Συστήματος
 35. Τσιλίδης Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής Υγιεινής με έμφαση στην Επιδημιολογία
 36. Φριλίγγος Ευστάθιος, Καθηγητής Βιολογικής Χημείας, Διευθυντής του Λειτουργικού-Κλινικοεργαστηριακού Τομέα
 37. Χριστοφορίδης Σάββας, Καθηγητής Βιολογικής Χημείας
 38. Ψυχογιός Γεώργιος, Καθηγητής Ωτορινολαρυγγολογίας

 Εκπρόσωποι φοιτητών δεν έχουν οριστεί ακόμη.

Επιτροπές Τμήματος

Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ)

 

 

Επιτροπή Σπουδών

 1. Αλεξίου Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Νευροχειρουργικής (ΤΝΣΑΟ)
 2. Γιάπρος Βασίλειος, Καθηγητής Νεογνολογίας (ΤΥΠ)
 3. Γούσια Άννα, Καθηγήτρια Παθολογοανατομίας (ΤΜΚΕ)
 4. Ζήκου Αναστασία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ακτινολογίας (ΤΜΚΕ)
 5. Καρακώστα Αγαθή, Επίκουρη Καθηγήτρια Αναισθησιολογίας (ΤΧ)
 6. Κώτσης Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής Ψυχιατρικής (ΤΚΙΨΥ)
 7. Μπαλή Χριστίνα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Χειρουργικής (ΤΧ)
 8. Νάκα Αικατερίνη, Καθηγήτρια Καρδιολογίας (ΤΠ) - Πρόεδρος Επιτροπής
 9. Παπαθανάκος Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής Εντατικής Θεραπείας (ΤΠ)
 10. Παππάς Περικλής, Καθηγητής Φαρμακολογίας (ΤΛΚΕ)
 11. Σιώμου Αικατερίνη, Καθηγήτρια Παιδιατρικής (ΤΥΠ) - Αναπληρωτής Πρόεδρος Επιτροπής
 12. Σπυρίδωνος Παναγιώτα, Επίκουρη Καθηγήτρια Ιατρικής Πληροφορικής (ΤΜΚΕ)
 13. Σκέντου Χαρίκλεια, Επίκουρη Καθηγήτρια Μαιευτικής-Γυναικολογίας (ΤΧ)
 14. Τατσιώνη Αθηνά, Καθηγήτρια Γενικής Ιατρικής (ΤΠ)
 15. Χριστοφορίδης Σάββας, Καθηγητής Βιοχημείας (ΤΛΚΕ)

 

Επιτροπή για την ιστοσελίδα του Τμήματος

Κονιτσιώτης Σπυρίδων - Πρόεδρος Τμήματος

Παππάς Περικλής

Μάκης Αλέξανδρος

Καπιτοπούλου Μαρία -Προϊσταμένη Γραμματείας Τμήματος

 

Τμηματικοί υπεύθυνοι για το πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+

Νάκα Κατερίνα

Ντζάνη Ευαγγελία

Τατσιώνη Αθηνά

Τσελίγκα Θεοδώρα

 

Τμηματικοί υπεύθυνοι για το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης φοιτητών

Νάκα Κατερίνα

Ντζάνη Ευαγγελία

Τατσιώνη Αθηνά