Πανεπιστημιούπολη, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

Χειρουργικός

Γνωστικά αντικείμενα μελών Δ.Ε.Π.:
Αγγειοχειρουργική, Αναισθησιολογία, Γυναικολογική Ογκολογία, Γυναικολογική Ενδοκρινολογία, Ιατρική Γενετική και υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, Καρδιοχειρουργική, Μαιευτική-Γυναικολογία, Ορθοπεδική, Ουρολογία, Πλαστική Χειρουργική, Χειρουργική.

Στοιχεία μελών Δ.Ε.Π. του Χειρουργικού Τομέα.

Μαθήματα:
Χειρουργική και Παθολογική Σημειολογία, Χειρουργική Παθολογία Ι, Χειρουργική Παθολογία ΙΙ, Εισαγωγή στη Μαιευτική και Γυναικολογία, Μαιευτική και ΓυναικολογίαΟρθοπαιδική, ΟυρολογίαΑναισθησιολογία, Προηγμένες Χειρουργικές Ειδικότητες, Χειρουργική.

Μαθήματα επιλογής:
Μεταμοσχεύσεις οργάνων, ΜικροχειρουργικήΑνδρολογία, Αθλητικές κακώσεις, Ρομποτική Χειρουργική - Με H/Y υποβοηθούμενες χειρουργικές εφαρμογές, Θεραπεία πόνου, Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση, Βασική και προχωρημένη αντιμετώπιση του τραύματος, Γυναικολογική ΟγκολογίαΕνδοσκόπηση στη Γυναικολογία, Ενδοκρινολογία της αναπαραγωγής και της υπογονιμότητας, Ιατρική γενετική στη κλινική πράξη - πρόληψη και προγεννητική διάγνωση.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Σοφικίτης Νικόλαος
Καθηγητής Ουρολογίας
Τηλ.: 26510 07147
E-mail:nsofikit@uoi.gr

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Χειρουργικός Τομέας
Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
45110 Ιωάννινα

Χαρίση Όλγα
Τηλέφωνο: 26510 07472
E-mail: oharisi@uoi.gr