Πανεπιστημιούπολη, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

Νευρικού Συστήματος και Αισθητηρίων

Γνωστικά αντικείμενα μελών Δ.Ε.Π.:
Γναθοπροσωπική, Νευρολογία, Νευροχειρουργική, Ωτορινολαρυγγολογία, Οφθαλμολογία, Δερματολογία.

Στοιχεία μελών Δ.Ε.Π. του Τομέα Νευρικού Συστήματος και Αισθητηρίων.

Μαθήματα:
Νευρολογία, Οφθαλμολογία, Ωτορινολαρυγγολογία, Νευροχειρουργική, Δερματολογία.

Μαθήματα επιλογής:
Παιδο-ΟφθαλμολογίαΓναθοπροσωπική

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Χρήστος Καλογερόπουλος
Καθηγητής Οφθαλμολογίας
Τηλ.: 26510 07438
E-mail:chkalog@uoi.gr

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τομέας Νευρικού Συστήματος
και Αισθητηρίων
Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
45110 Ιωάννινα
Τηλέφωνο: 26510 07501
E-mail: -