Πανεπιστημιούπολη, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

Στράτευση

Οι φοιτητές που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις δικαιούνται αναβολής στράτευσης για την ολοκλήρωση των σπουδών τους:

  •  Έως 28ο έτος ηλικίας για σπουδαστές ΑΕΙ - ΤΕΙ
  •  Έως 28ο έτος ηλικίας για μεταπτυχιακούς σπουδαστές
  •  Έως 31ο έτος ηλικίας για λήψη διδακτορικού τίτλου
  •  Έως 33ο έτος ηλικίας για ιατρική ειδικότητα και διαπρέποντες επιστήμονες


Η Γραμματεία χορηγεί βεβαίωση για στρατολογική χρήση την οποία οι φοιτητές καταθέτουν στο αρμόδιο στρατολογικό γραφείο προκειμένου να τους χορηγηθεί αναβολή λόγω σπουδών.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να ζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι από όλα τα κατά τόπους στρατολογικά γραφεία ή στο σύνδεσμο https://www.stratologia.gr/ervthseis

Στρατολογικό γραφείο Ιωαννίνων
Διεύθυνση: Λεωφόρος Δωδώνης 39
Τηλ.: 26513 60600, 60612