Πανεπιστημιούπολη, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

Πρόγραμμα Σπουδών
Πρόγραμμα σπουδών

Από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 εφαρμόστηκε νέο πρόγραμμα σπουδών, προσαρμοσμένο στις σύγχρονες εξελίξεις της Ιατρικής Επιστήμης με κύριο χαρακτηριστικό την άμεση έκθεση των φοιτητών σε κλινικές γνώσεις και σταδιακή δόμηση κλινικής εμπειρίας που αρχίζει από το πρώτο έτος σπουδών, ενώ παράλληλα ενδυναμώνει και εστιάζει το γνωστικό ενδιαφέρον προς την κλινική ιατρική στα βασικά μαθήματα.

 • Το νέο πρόγραμμα σπουδών ακολουθούν όσοι φοιτητές εγγράφησαν ως πρωτοετείς το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 και όσοι εγγραφούν ως πρωτοετείς σε επόμενα ακαδημαϊκά έτη.
 • Οι φοιτητές που το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 εγγράφησαν στο 2ο, 3ο και 4ο έτος μεταβαίνουν στο νέο πρόγραμμα σπουδών στο 4ο έτος σπουδών τους, ενώ για τα πρώτα τρία χρόνια σπουδών ακολουθούν το παλαιό πρόγραμμα σπουδών.
 • Οι φοιτητές που το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 εγγράφησαν στο 5ο, 6ο έτος ή έχουν υπερβεί τον ελάχιστο χρόνο φοίτησης ακολουθούν εξολοκλήρου το παλαιό πρόγραμμα σπουδών.
 • Για όλους τους φοιτητές που εγγράφηκαν το ακαδημαϊκό έτος 2014-15 και εξής (οι οποίοι είχαν ως υποχρέωση για τη λήψη πτυχίου εκτός από τα υποχρεωτικά μαθήματα να εξεταστούν επιτυχώς και σε 9 μαθήματα επιλογής, χωρίς όμως περιορισμό εξαμήνου), όταν θα κάνουν αίτηση πτυχίου, η Γραμματεία υποχρεούται τα 9 αυτά μαθήματα να τα «τοποθετήσει» στα εξάμηνα που πρέπει στην καρτέλα των φοιτητών βάση του τροποποιημένου προγράμματος σπουδών. Σε περίπτωση που οι φοιτητές δεν έχουν δηλώσει και εξεταστεί το συνολικό αριθμό των 9 κατ’ επιλογήν μαθημάτων, από τον Σεπτέμβριο 2018 οφείλουν να δηλώσουν τα εναπομείναντα μαθήματα επιλογής με βάση το τροποποιημένο πρόγραμμα (όπως φαίνεται παρακάτω).
 • Από τον Σεπτέμβριο του ακαδημαϊκού έτους 2018-19 το 1ο έτος ακολουθεί αποκλειστικά το παρακάτω τροποποιημένο πρόγραμμα σπουδών.
 • Μαθήματα επιλογής ανά εξάμηνο σπουδών:
  • Α΄ εξάμ. 1 ΕΠΙ
  • Β΄ εξάμ. 0 ΕΠΙ
  • Γ΄ εξάμ. 0 ΕΠΙ
  • Δ΄ εξάμ. 1 ΕΠΙ
  • Ε’ εξάμ. 1 ΕΠΙ
  • ΣΤ’ εξάμ. 1 ΕΠΙ
  • Ζ’ εξάμ. 1 ΕΠΙ
  • Η’ εξάμ. 2 ΕΠΙ
  • Θ’ εξάμ. 1 ΕΠΙ
  • Ι’ εξάμ. 1 ΕΠΙ
 • Αποκλειστικά για τους φοιτητές που έχουν εξεταστεί επιτυχώς έως και τον Σεπτέμβριο 2018 σε μαθήματα επιλογής που δεν αντιστοιχούν στην παραπάνω κατανομή μαθημάτων επιλογής ανά εξάμηνο, αυτά θα κατανεμηθούν στα αντίστοιχα εξάμηνα από την Γραμματεία του Τμήματος.
 • Για τις υποτροφίες και το στεγαστικό επίδομα υπολογίζονται μόνο τα μαθήματα κορμού (υποχρεωτικά) για όλους τους φοιτητές ανεξαρτήτου προγράμματος σπουδών που έχουν εισαχθεί έως και το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018. Για τους εισαχθέντες 2018-2019 κ.ε. θα υπολογίζονται και τα μαθήματα επιλογής.
 • Οι φοιτητές που εισήχθησαν το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 και μετά θα ακολουθούν το τροποποιημένο πρόγραμμα απόδοσης πιστωτικών μονάδων.
 • Τα έτη που έχουν μαθήματα κλινικής άσκησης με rotation (4ο, 5ο και 6ο ) θα κάνουν δήλωση των μαθημάτων αυτών και στα δύο εξάμηνα (χειμερινό και εαρινό).
 • Η κατανομή των πιστωτικών μονάδων του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών (ECTS) είναι 30 ανά εξάμηνο και 60 ανά έτος, συνολικά 360 στα έξι έτη φοίτησης

 

Νέο πρόγραμμα σπουδών (τροποποίηση αριθμού ECTS από 375 σε 360 με απόφαση της Συνέλευσης αριθ. συνεδ. 863α/11-7-2018)
Υποχρεωτικά μαθήματα: 62
Μαθήματα Επιλογής: 9
ECTS: 360

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2020-2021

Δείτε σε μορφή PDF το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών

Ο παρακάτω πίνακας προσφέρει πληροφορίες για τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών.

ΚωδικόςΜάθημαΕξάμηνοΤύποςΔιδακτικές ΜονάδεςECTS
ΙΑΥ110Ιστορία της ΙατρικήςΑΥποχρεωτικό22
ΙΑΥ114Ιστολογία ΙΑΥποχρεωτικό78
ΙΑΥ115Εμβρυολογία ΙΑΥποχρεωτικό23
ΙΑΥ311Ιατρική Ηθική, Δεοντολογία, Ιατρική ΝομολογίαΑΥποχρεωτικό22
ΙΑΥ104Ιατρική ΧημείαΑΥποχρεωτικό4,55
ΙΑΥ205Ιατρικά ΜαθηματικάΑΥποχρεωτικό33
ΙΑΕ201Ιατρική ΠληροφορικήΑΥποχρεωτικό3,55
ΙΑΕ106Αγγλικά για ακαδημαϊκούς σκοπούς ΙΑΕπιλογής22
ΙΑΕ107Γερμανικά για ακαδημαϊκούς σκοπούς ΙΑΕπιλογής22
ΙΑΕ108Γαλλικά για ακαδημαϊκούς σκοπούς ΙΑΕπιλογής22
ΙΑΕ608Πολιτικές ΥγείαςΑΕπιλογής22
ΙΑΥ203Βιολογία ΙΒΥποχρεωτικό77
ΙΑΥ303Βιοχημεία ΙΒΥποχρεωτικό67
ΙΑΥ102Φυσιολογία Ι ΒΥποχρεωτικό77
ΙΑΥ200Ανατομία Ι ΒΥποχρεωτικό87
ΙΑΥ213Αγγλικά για Ιατρικούς σκοπούςΒΥποχρεωτικό22
ΙΑΥ214Γερμανικά για Ιατρικούς σκοπούςΒΥποχρεωτικό22
ΙΑΥ215Γαλλικά για Ιατρικούς σκοπούςΒΥποχρεωτικό22
ΙΑΕ102Βιοϊατρική Τεχνολογία ΑΕπιλογής22
ΙΑΕ203Επιλεγόμενα Μαθήματα Ανατομίας-Ιστολογίας-ΕμβρυολογίαςΔΕπιλογής22
ΙΑΕ205Πρώτες βοήθειες στο γενικό πληθυσμόΑΕπιλογής22
ΙΑΥ300Ανατομία ΙΙΓΥποχρεωτικό88
ΙΑΥ403Βιοχημεία ΙΙΓΥποχρεωτικό77
ΙΑΥ202Φυσιολογία ΙΙΓΥποχρεωτικό77,5
ΙΑΥ304Βιολογία ΙΙΓΥποχρεωτικό67,5
ΙΑΕ305Εισαγωγή στη ΓενετικήΕΕπιλογής22
ΙΑΕ307Εισαγωγή στη ΒιοπληροφορικήΔΕπιλογής22
ΙΑΥ204Ιατρική Φυσική ΔΥποχρεωτικό6.57
ΙΑΥ302Φυσιολογία ΙΙΙΔΥποχρεωτικό6.57
ΙΑΥ411Ιστολογία ΙΙΔΥποχρεωτικό56
ΙΑΥ412Εμβρυολογία ΙΙΔΥποχρεωτικό22
ΙΑΕ813Κλινική ΧημείαΔΥποχρεωτικό33
ΙΑΥ413Εισαγωγή στην Κλινική ΙατρικήΔΥποχρεωτικό33
ΙΑΕ704Ιατρική Γενετική στην Κλινική πράξη, Πρόληψη & Προγεν.ΔιάγνωσηΔΕπιλογής22
ΙΑΕ204Εισαγωγή στη Θεωρία Βιολογικών Συστημάτων & στις Εφαρμαρμογές τους στη Φυσιολογία του ΑνθρώπουΕΕπιλογής22
ΙΑΕ407Από το Γονιδίωμα στην ΕξέλιξηΔΕπιλογής22
ΙΑΕ408Εισαγωγή στη Βιολογία των Βλαστικών κυττάρωνΕΕπιλογής22
ΙΑΥ602Γενική Παθολογική ΑνατομίαΕΥποχρεωτικό76
ΙΑΥ502Ιατρική Μικροβιολογία ΙΕΥποχρεωτικό55
ΙΑΥ501Παθοφυσιολογία ΙΕΥποχρεωτικό65
ΙΑΥ503Φαρμακολογία ΙΕΥποχρεωτικό55
ΙΑΥ509Υγιεινή & Επιδημιολογία Ι ΕΥποχρεωτικό44
ΙΑΥ510Κλινική Σημειολογία ΙΕΥποχρεωτικό23
ΙΑΕ504Εξαρτησιογόνες ΟυσίεςΕΕπιλογής22
ΙΑΕ501ΦαρμακογονιδιωματικήΣΤΕπιλογής22
ΙΑΕ506Βασικές Αρχές Φαρμακοκινητικής ΕΕπιλογής22
ΙΑΕ513Νευροδιαβιβαστές & ΣυμπεριφοράΕΕπιλογής22
ΙΑΕ508Ακτινοπροστασία στην ΙατρικήΕΕπιλογής22
ΙΑΥ614Ειδική Παθολογική ΑνατομίαΣΤΥποχρεωτικό66
ΙΑΥ601Παθοφυσιολογία ΙΙΣΤΥποχρεωτικό65
ΙΑΥ605Φαρμακολογία ΙΙΣΤΥποχρεωτικό65
ΙΑΥ508Κλινική Σημειολογία ΙΙΣΤΥποχρεωτικό32
ΙΑΥ609Υγιεινή & Επιδημιολογία ΙΙΣΤΥποχρεωτικό44
ΙΑΥ613Ιατρική Ψυχολογία ΣΤΥποχρεωτικό22
ΙΑΥ603Ιατρική Μικροβιολογία ΙΙΣΤΥποχρεωτικό44
ΙΑΕ606Μικροβιολογία και Υγιεινή τροφίμωνΣΤΕπιλογής22
ΙΑΕ614Φυσιολογία Άσκησης και ΔιατροφήςΣΤΕπιλογής22
ΙΑΕ803Ακτινοθεραπευτική ΟγκολογίαΣΤΕπιλογής22
ΙΑΕ607Νοσοκομειακές ΛοιμώξειςΣΤΕπιλογής22
ΙΑΕ603Κλινική ΦαρμακολογίαΗΕπιλογής22
ΙΑΥ704Ακτινολογία Ι ΖΥποχρεωτικό55
ΙΑΥ709Νοσολογία ΙΖΥποχρεωτικό5,54
ΙΑΥ702Χειρουργική Παθολογία ΙΖΥποχρεωτικό54
ΙΑΥ710Προηγμένες Χειρουργικές ΕιδικότητεςΖΥποχρεωτικό65
ΙΑΥ911ΠνευμονολογίαΖΥποχρεωτικό55
ΙΑΥΑ11Καρδιολογία ΗΥποχρεωτικό66
ΙΑΥ905ΟφθαλμολογίαΖΥποχρεωτικό55
ΙΑΥΑ14ΩτορινολαρυγγολογίαΗΥποχρεωτικό55
ΙΑΕ711Μοριακή Ανοσολογία ΖΕπιλογής22
ΙΑΕ812Ανδρολογία ΖΕπιλογής22
ΙΑΕΑ02Ενδοσκόπηση στη ΓυναικολογίαΖΕπιλογής22
ΙΑΕ807Διαγνωστικές & Θεραπευτικές Εφαρμογές Πυρηνικής ΙατρικήςΖΕπιλογής22
ΙΑΕ708Ρομποτική Χειρουργική - Με Η/Υ υποβοηθούμενες Χειρουργικές ΕφαρμογέςΖΕπιλογής22
ΙΑΕ906Πρόληψη καρδιαγγειακών ΝόσωνΖΕπιλογής22
ΙΑΕ206Η ενσυναίσθηση στη σχέση γιατρού-ασθενήΖΕπιλογής22
ΙΑΥ804Ακτινολογία ΙΙ ΗΥποχρεωτικό55
ΙΑΥ808Νοσολογία ΙΙΗΥποχρεωτικό5.55
ΙΑΥ802Χειρουργική Παθολογία ΙΙΗΥποχρεωτικό55
ΙΑΕ701Αθλητικές ΚακώσειςΗΕπιλογής22
ΙΑΕ710Βασική & Προχωρημένη Αντιμετώπιση ΤραύματοςΗΕπιλογής22
ΙΑΕ805Ενδοκρινολογία της Αναπαραγωγής & της ΥπογονιμότηταςΗΕπιλογής22
ΙΑΕ801ΜικροχειρουργικήΗΕπιλογής22
ΙΑΕ611Ψυχοσωματική ΙατρικήΗΕπιλογής22
ΙΑΕ806Μεταμοσχεύσεις ΟργάνωνΗΕπιλογής22
ΙΑΕ511Πρακτική ΆσκησηΗΕπιλογής2
ΙΑΥ903Φυσιολογικό Παιδί - Εισαγωγή στην ΠαιδιατρικήΘΥποχρεωτικό1110
ΙΑΥ913Εισαγωγή στη Μαιευτική & Γυναικολογία ΙΥποχρεωτικό88
ΙΑΥΒ05ΝευρολογίαΘΥποχρεωτικό66
ΙΑΥΒ06ΨυχιατρικήΘΥποχρεωτικό66
ΙΑΥ705ΟυρολογίαΙΥποχρεωτικό55
ΙΑΥ708ΟρθοπαιδικήΘΥποχρεωτικό56
ΙΑΥΑ12ΔερματολογίαΙΥποχρεωτικό55
ΙΑΕ902ΑναισθησιολογίαΙΥποχρεωτικό55
ΙΑΕ907Επεμβατική ΚαρδιολογίαΘΕπιλογής22
ΙΑΕ923Παιδο-οφθαλμολογίαΘΕπιλογής22
ΙΑΕ924Παθολογική ΟγκολογίαΘΕπιλογής22
ΙΑΕ927Ψυχιατρική Παιδιού & Εφήβου (Παιδοψυχιατρική)ΘΕπιλογής22
ΙΑΕ925Φροντιστηριακά Μαθήματα Γαστρεντερολογίας-ΗπατολογίαςΘΕπιλογής22
ΙΑΕ919Θεραπεία ΠόνουΘΕπιλογής22
ΙΑΕ921Φυσική Ιατρική & ΑποκατάστασηΘΕπιλογής22
ΙΑΥΒ07Εντατική ΘεραπείαΙΥποχρεωτικό55
ΙΑΕΑ17Επείγουσα ΠνευμονολογίαΙΕπιλογής22
ΙΑΕΑ09Μεταβολικά ΝοσήματαΙΕπιλογής22
ΙΑΕ905ΛευχαιμίεςΙΕπιλογής22
ΙΑΕΑ11Ενδοκρινολογία & ΔιαβήτηςΙΕπιλογής22
ΙΑΕΑ13Εξελίξεις στην Εντατική Θεραπεία ΙΕπιλογής22
ΙΑΕΑ15ΓναθοπροσωπικήΙΕπιλογής22
ΙΑΕ918Εφηβική Ιατρική ΙΕπιλογής22
ΙΑΕ917Γυναικολογική ΟγκολογίαΙΕπιλογής22
ΙΑΥ807Γενική ΙατρικήΚΥποχρεωτικό64
ΙΑΥΒ01ΠαθολογίαΚΥποχρεωτικό1513
ΙΑΥΒ02Χειρουργική ΛΥποχρεωτικό1513
ΙΑΥΒ04Μαιευτική & Γυναικολογία ΚΥποχρεωτικό1210
ΙΑΥΒ03ΠαιδιατρικήΛΥποχρεωτικό1713
ΙΑΥΒ07Μονάδα Εντατικής ΘεραπείαςΚΥποχρεωτικό33
ΙΑΥ908Ιατροδικαστική & ΤοξικολογίαΛΥποχρεωτικό54
ΙΑΕ613Επιλεγμένα Θέματα ΤοξικολογίαςΣΤΕπιλογής2
ΙΑΕ612Ψυχιατρική των εξαρτήσεωνΣΤΕπιλογής2