Πανεπιστημιούπολη, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

Βασικών Βιοϊατρικών Επιστημών
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Βασικών Βιοϊατρικών Επιστημών

Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Iωαννίνων οργανώνει και λειτουργεί Mεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠMΣ) «Βασικών Βιοϊατρικών Επιστημών (ΒΒΕ)» με τη συμμετοχή επτά (7) Εργαστηρίων του Ιατρικού Τμήματος της Σχολής Επιστημών Υγείας. Σκοπός του ΠΜΣ είναι η παροχή μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στην βιοϊατρική και η προετοιμασία επιστημόνων για άριστη σταδιοδρομία στους τομείς της και για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα συνεργάζονται τα Εργαστήρια Ανατομίας-Ιστολογίας, Βιολογίας, Βιολογικής Χημείας, Κλινικής Χημείας, Μικροβιολογίας, Φαρμακολογίας, Φυσιολογίας, του Τμήματος Ιατρικής.

Tο ΠMΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ, Master) στον τομέα των Βασικών Βιοϊατρικών Επιστημών με 3 διαφορετικές κατευθύνσεις.

Οι κατευθύνσεις αυτές είναι οι παρακάτω και ενεργοποιούνται ανάλογα τις δηλώσεις:

Δεν υπάρχουν δίδακτρα, οι σπουδές είναι εντατικές, πλήρους απασχόλησης και διαρκούν 3 συνολικά εξάμηνα.

 

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

Στον κατάλογο διδασκόντων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών περιλαμβάνονται μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων αλλά και μέλη ΔΕΠ άλλων Πανεπιστημίοων ή Ερευνητικών Ιδρυμάτων της χώρας.

Στο ΠMΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Ιατρικής, Βιολογίας, Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Χημείας, Φαρμακευτικής, Οδοντιατρικής, Περιβάλλοντος, Γεωπονίας, Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής, Κτηνιατρικής, Νοσηλευτικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ, Κοινωνιολογίας, Μαθηματικών, Οικονομικών, Πληροφορικής, Φυσικής, και Ψυχολογίας Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Τα κριτήρια επιλογής των φοιτητών γίνονται με βάση:

  1. Συνέντευξη
  2. Γενικός βαθμός πτυχίου
  3. Άλλα στοιχεία του βιογραφικού (ερευνητική εμπειρία, προϋπηρεσίες, συνάφεια προπτυχιακών σπουδών, βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με τα μαθήματα του ΠΜΣ, επίδοση σε διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο)
  4. Γνώση της αγγλικής γλώσσας
  5. Γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών

Τα θέματα των διατριβών ΜΔΕ των μεταπτυχιακών φοιτητών του προγράμματος καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων των Βασικών Βιοϊατρικών Επιστημών.

 

Υπεύθυνος Μ.Π.Σ.

Βεζυράκη Πατρώνα, Διευθύντρια

Καθηγήτρια Φυσιολογίας

Τηλ. 0030 26510 0 7575

Fax  0030 26510 0 7850

e-mail pvezirak@uoi.gr