Πανεπιστημιούπολη, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

Μοριακής - Κυτταρικής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Βιοτεχνολογίας

 

Διιδρυματικό-Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών που οργανώνεται από τα Τμήματα Ιατρικής και Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών της Σχολής Επιστημών Υγείας και Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και από το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (Ι.Μ.Β.Β.) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.). Τη διοικητική υποστήριξη του προγράμματος και αρμοδιότητα για την απονομή διπλώματος έχει το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Αποτελεί συνέχεια του Διατμηματικού Π.Μ.Σ. «Βιοτεχνολογία» το οποίο λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 1998-99, με τροποποιήσεις το 2003, 2005 και 2014, και επανιδρύεται ως Διϊδρυματικό-Διατμηματικό (Δ.Δ.) Π.Μ.Σ. «Μοριακή-Κυτταρική Βιολογία και Βιοτεχνολογία» τον Μάιο του 2018. (απόφαση αριθ. 14597, ΦΕΚ 1808/τ. Β΄/21-5-2018)

Απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Δ.Μ.Σ.) στη Μοριακή-Κυτταρική Βιολογία και Βιοτεχνολογία (Master’s Degree in Molecular and Cellular Biology and Biotechnology). Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Δ.Δ.Μ.Σ. είναι 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα (90 ECTS).

Σκοπός του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. είναι η προετοιμασία άριστα εκπαιδευμένων επιστημόνων για σταδιοδρομία στη βιολογική/βιοϊατρική και βιοτεχνολογική έρευνα, εκπαίδευση, δημόσιες υπηρεσίες ή στον παραγωγικό τομέα. Συγχρόνως, στοχεύει στην περαιτέρω προαγωγή της γνώσης και ανάπτυξη της έρευνας και συνεισφέρει στην ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας.

Η επιτυχής εκπαίδευση των φοιτητών ολοκληρώνεται με την εκπόνηση πειραματικής Διπλωματικής Ερευνητικής Εργασίας (συνολικής διάρκειας ενός έτους) σε ένα από τα εργαστήρια που συμμετέχουν στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. και ανήκουν στα Τμήματα Ιατρικής, Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, ή Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ή στο Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (Τμήμα Βιοϊατρικών Ερευνών) του Ι.Τ.Ε. (Ι.Μ.Β.Β.-Β.Ε.), το οποίο έχει έδρα στα Ιωάννινα, ή/και συνεργαζόμενες ερευνητικές ομάδες.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών κάθε ακαδημαϊκού έτους γίνεται τον Ιούνιο και η επιλογή τον Σεπτέμβριο, ενώ τα μαθήματα ξεκινούν στις αρχές Οκτωβρίου. Το περίγραμμα του προγράμματος σπουδών καθώς και τα άλλα στοιχεία του κανονισμού λειτουργίας έχουν αναρτηθεί στο ΦΕΚ 1808/τ. Β΄/21-5-2018.  

Υπεύθυνος Δ.Δ.Π.Μ.Σ.: Ευστάθιος Φριλίγγος
Τηλ. Επικοινωνίας: 26510 07559

Διεύθυνση e-mail: efriligo@uoi.gr
Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα παρέχονται στην ιστοσελίδα του ΔΔΠΜΣ:http://msc-mcbb.ac.uoi.gr