Πανεπιστημιούπολη, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

Ιατρικής Φυσικής - Ακτινοφυσικής
Διαπανεπιστημιακό - Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ιατρικής Φυσικής - Ακτινοφυσικής

Διαπανεπιστημιακό - Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής, του Βιολογικού και του Φυσικού Τμήματος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Ιατρικού Τμήματος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Ιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Θράκης, του Ιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, του Ιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Κρήτης, σε συνεργασία με την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) και το Ε.ΚΕ.Φ.Ε. «Δημόκριτος».

Η Γραμματειακή υποστήριξη παρέχεται από το Τμήμα Ιατρικής του ΕΚΠΑ.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα παρέχονται στην ιστοσελίδα του ΔΔΠΜΣ: http://medphys.med.uoa.gr