Πανεπιστημιούπολη, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

Ιατρικής Χημείας
Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Ιατρική Χημεία»

Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών σε συνεργασία με το Τμήμα Ιατρικής και το Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Ιατρική Χημεία» βασίζεται στη στενή συνεργασία των βασικών με τις κλινικές επιστήμες, γεφυρώνει το χάσμα ανάμεσα στη βασική γνώση και την κλινική πράξη και αποσκοπεί στην ανάπτυξη της έρευνας και την προαγωγή της γνώσης σε επιστημονικά πεδία της Χημείας και της Βιολογίας που σχετίζονται με την Ιατρική επιστήμη.

Η Γραμματειακή υποστήριξη παρέχεται από το Τμήμα Χημείας.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα παρέχονται στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ: http://medchem.ac.uoi.gr