Πανεπιστημιούπολη, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

Σημαντικές ανακοινώσεις
Εκ μέρους της Τριμελούς Επιτροπής ανακοινώνεται ότι η παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Διατριβής της κ. Σμπούκη Παρασκευής- Αριάδνης με τίτλο " MiRNAs και καρκίνος", η οποία εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Mεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Βασικές Βιοϊατρικές Επιστήμες (ΒΒΕ)», θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 3μμ διαδικτυακά μέσω MS Teams στο link:
 
 
O Επιβλέπων 
Χαρ. Αγγελίδης
Ομότιμος Καθηγητής Βιολογίας
Ιατρικού Τμήματος
 
 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Σήμερα η γενετική/γονιδιωματική ανάλυση έχει βασικό ρόλο στην καθημερινή ιατρική πρακτική και η συμβολή της στη διάγνωση είναι σημαντική. Ο ιατρός συστήνει ή/και συνταγογραφεί γενετικές εξετάσεις και είναι ο αποδέκτης των αποτελεσμάτων. Η εισαγωγή νέων τεχνικών ανάλυσης και διαγνωστικών προσεγγίσεων, που έχουν σχεδόν αντικαταστήσει τις προγενέστερες εργαστηριακές δοκιμασίες, έχουν ελαττώσει τον αριθμό των δοκιμασιών και τον χρόνο που απαιτεί η εργαστηριακή διερεύνηση και έχουν αυξήσει τις διαγνωστικές δυνατότητες. Οι κυριότερες τεχνολογικές αλλαγές αφορούν σε νέες τεχνικές αλληλούχισης του γονιδιώματος (NGS: Next Generation Sequencing, Αλληλούχιση Νέας Γενιάς) και στην ανάλυση των χρωμοσωματικών ανωμαλιών με μικροσυστοιχίες (CMA: Chromosomal Microarray Analysis, Μοριακός καρυότυπος). Η καθεμιά όμως από αυτές τις μεθόδους/τεχνικές, εκτός από τις δυνατότητες που μας προσφέρει, έχει δυσκολίες και περιορισμούς (τεχνικούς ή διαγνωστικούς) που πρέπει να είναι κατανοητοί, ούτως ώστε να μπορούμε να αποκομίσουμε τη μέγιστη ωφέλεια για τον εξεταζόμενο και την οικογένεια.
Βασικό στοιχείο της κλινικής χρησιμότητας αποτελεί η κατανόηση του αποτελέσματος της γενετικής εξέτασης, δηλαδή της έκθεσης του γενετικού ελέγχου, αλλά και των ιδιαιτεροτήτων αυτού του ελέγχου από τον ιατρό. Η σωστή επεξεργασία και κατανόηση των δεδομένων της έκθεσης του γενετικού ελέγχου, αναμένεται να οδηγήσει στην επιβεβαίωση ή την απόρριψη μιας κλινικής διάγνωσης, να δώσει τη δυνατότητα για γενετική συμβουλευτική, για έγκαιρη πρόληψη, για αλλαγή θεραπευτικού πρωτοκόλλου και τα τελευταία χρόνια, για εφαρμογή εξατομικευμένης θεραπείας.
Η διοργάνωση του Workshop που θα πραγματοποιηθεί στις 12 & 13 Απριλίου 2024 στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων «Κάρολος Παπούλιας» και απευθύνεται σε ιατρούς όλων των ειδικοτήτων και σε κάθε επαγγελματία υγείας που ενδιαφέρεται ή ασχολείται με τη γενετική, έχει ως στόχο την παρουσίαση παραδειγμάτων από γενετικές αναλύσεις περιστατικών με τη χρήση των κύριων τεχνικών της γενετικής/γονιδιωματικής ανάλυσης (NGS & CMA) που χρησιμοποιούνται σήμερα στη γενετική διάγνωση. Αναλυτικότερα θα επεξηγηθούν οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε μια έκθεση γενετικού ελέγχου, καθώς και οι πιθανές δυσκολίες που μπορεί να συνδέονται με ένα αποτέλεσμα. Πρόκειται για διαδραστική διαδικασία που στοχεύει στην αποτελεσματική κατανόηση της ουσιαστικής πληροφορίας που περιέχεται στην έκθεση γενετικού/γονιδιωματικού ελέγχου.
Αναμένουμε να σας καλωσορίσουμε στα Ιωάννινα στις 12 & 13 Απριλίου 2024.

Με εκτίμηση,
Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου Σ.Ι.Γ.Ε.
Μαρίκα Σύρρου
Καθηγήτρια Γεν. Βιολογίας/ Ιατρικής Γενετικής
Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

To the kind attention of whom it may concern,

On behalf of ESMO (European Society for Medical Oncology) we kindly ask your support in promoting the ESMO Courses in Medical Oncology for Medical Students, which will take place on 19-23 July 2024 in Valencia and on 2-6 September 2024 in Naples, Italy.

These annual four-day residential courses are open to 4th and 5th year medical students undergraduates worldwide. 60 seats are available and selected students will receive free registration, free accommodation and a travel grant.

These courses aim to:

  • Provide insight into medical oncology, filling the gap in the medical student’s curriculum 
  • Present and discuss clinical cases with a multidisciplinary approach 
  • Start a dialogue with the student community through tailor-made courses enhancing and broadening medical students’ education and learning experiences 

Online application in now open until 15th April 2024.                                                     

Please see the attached printable material that you can share among your students.

We remain at your disposal for any additional information.

Thank you in advance for your cooperation.

Kind regards,

The ESMO Education Team

European Society for Medical Oncology (ESMO)

Via Ginevra, 4 | 6900 Lugano | Switzerland

Ανακοινώνεται ότι οι διαλέξεις για το επιλεγόμενο μάθημα "Ενδοκρινολογία και Διαβήτης", Ι΄ Εξάμηνο, (Εαρινό Εξάμηνο 2023-2024), αρχίζουν στις 7 Μαρτίου 2024.

Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το μάθημα παρακαλούνται να το δηλώσουν στον παρακάτω σύνδεσμο https://forms.office.com/e/PMgURJvwUD

 

Από τη Γραμματεία του Μαθήματος

Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος Ιατρικής που θα περατώσουν τις σπουδές τους στην εξεταστική του Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου του ακαδ. έτους 2023-2024 να υποβάλουν ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο τις αιτήσεις για χορήγηση πτυχίου και τη συμμετοχή τους στην ορκωμοσία του Μαρτίου 2024.

Οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα γίνονται δεκτές ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ από σήμερα έως και 26 Φεβρουαρίου 2024 στον σύνδεσμο:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAJ07Q4LI4QwH7S28S39kqPM2XAUNZq8zhruc9bde8h8OOWw/viewform?usp=sf_link  

(Απαιτείται σύνδεση στον πανεπιστημιακό λογαριασμό.)

Οδηγίες

1. Εκτυπώστε τη συνημμένη αίτηση χορήγησης πτυχίου συμπληρώστε, σημειώστε τη σχετική ημερομηνία και υπογράψτε την. (Συμπληρώστε στον κενό χώρο τα επιπλέον μαθήματα στα οποία εξεταστήκατε ή θέλετε να αφαιρέσετε.)

Η αίτηση επισυνάπτεται.

2. Συγκεντρώστε τα απαιτούμενα έγγραφα με την παρακάτω σειρά:

α) Αίτηση χορήγησης πτυχίου.
β) Ευκρινές φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας/διαβατηρίου (και τις δύο όψεις).
γ) Υπεύθυνη δήλωση περί μη ύπαρξης εκκρεμοτήτων με τη Φοιτητική Μέριμνα (κατοικίες).

Τη βεβαίωση της Κεντρικής Βιβλιοθήκης περί μη ύπαρξης εκκρεμοτήτων ΘΑ ΤΗΝ ΖΗΤΗΣΕΙ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ από την Βιβλιοθήκη μετά το πέρας της προθεσμίας των αιτήσεων χορήγησης πτυχίου.

3. Σαρώστε ασπρόμαυρα, με ανάλυση όχι παραπάνω από 150dpi, σε ΕΝΑ (1) αρχείο PDF όλα τα έγγραφα που έχετε συγκεντρώσει.

Εναλλακτικά τα έγγραφα μπορούν να φωτογραφηθούν (με ανάλυση ΟΧΙ παραπάνω από 3 mega pixels)

Για να δημιουργήσετε αρχείο PDF από φωτογραφίες των εγγράφων τοποθετήστε κάθε φωτογραφία (ανά σελίδα) σε ένα κείμενο του WORD και αποθηκεύστε το ως PDF.


ΠΡΟΣΟΧΗ! Το όνομα του αρχείου PDF θα είναι το επώνυμο και το όνομά σας. Π.χ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ.pdf.

Ακολουθήστε τις οδηγίες που θα βρείτε στη φόρμα για να τη συμπληρώσετε.

ΠΡΟΣΟΧΗ: οι αιτήσεις πρέπει να είναι ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΕΣ και να αποσταλούν ΜΑΖΙ με τα δικαιολογητικά στο ένα και μοναδικό αρχείο pdf που θα υποβληθεί. 

Συμπεριλάβετε το έγγραφο από την Ελληνική Αστυνομία ΜΟΝΟ  σε περίπτωση απώλειας της Ακαδημαϊκής ταυτότητας.

 
Ανακοινώνεται ότι οι διαλέξεις για το επιλεγόμενο μάθημα του Ι' εξαμήνου "Επείγουσα Πνευμονολογία", Εαρινό Εξάμηνο 2023-2024, ξεκινούν την Τετάρτη 6 Μαρτίου 2024 και θα γίνονται κάθε Τετάρτη 15:00-17:00 στις αίθουσες διδασκαλίας της Ιατρικής Σχολής.
Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το μάθημα παρακαλούνται να το δηλώσουν στον παρακάτω σύνδεσμο (https://forms.gle/qUCMPRbMan6dat1B9) ως την 1η Μαρτίου 2024.
 
Στα πλαίσια του μαθήματος: Η θεωρητική διδασκαλία θα συνδυαστεί με άσκηση σε κλινικές δεξιότητες, η οποία θα διενεργηθεί στην Πνευμονολογική Κλινική και στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών. Οι φοιτητές θα έχουν την δυνατότητα να πραγματοποιήσουν λήψη κλινικού ιστορικού και κλινική εξέταση από ασθενείς με αναπνευστικά νοσήματα, υπό την επίβλεψη των διδασκόντων. Θα πραγματοποιηθεί συζήτηση για το διαγνωστικό αλγόριθμο και το θεραπευτικό πλάνο των περιστατικών που εξετάστηκαν από τους φοιτητές, συνυπολογίζοντας τα αποτελέσματα των παρακλινικών εξετάσεων που διενεργήθηκαν. Θα γίνει πρακτική επίδειξη της παρακέντησης πλευριτικών συλλογών, της χρήσης διαθωρακικού υπερήχου πνευμόνων και της λήψης αερίων αρτηριακού αίματος. Επιπλέον, θα γίνει εκπαίδευση στην εφαρμογή οξυγονοθεραπείας, μη-επεμβατικού μηχανικού αερισμού και λήψης εισπνεόμενων φαρμάκων σε ποικίλες μορφές.
 

Από τη Γραμματεία του μαθήματος

Ανακοινώνονται τα οριστικά αποτελέσματα αξιολόγησης των υποψηφίων για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου για την παροχή διδακτικού έργου κατά το Β’ εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 στο Τμήμα Ιατρικής, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων», δεδομένου ότι παρήλθε άπρακτη η προθεσμία άσκησης ένστασης.

Η παρουσίαση και δημόσια υποστήριξη της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Διατριβής του κ. Χρήστου-Ορέστη Τσιαντή, με τίτλο «Ατομικές διαφορές στην απόκριση σε στρες», η οποία εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Mεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Βασικές Βιοϊατρικές Επιστήμες (ΒΒΕ)»,  θα γίνει την Παρασκευή 23.02.2024, ώρα 11.45 διαδικτυακά.
Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a78f5329c648a4073824e338e57dd9cb1%40thread.tacv2/1707983847474?context=%7b%22Tid%22%3a%2208bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be%22%2c%22Oid%22%3a%22aedd83fa-a84f-41e3-b660-fc7220cec1e4%22%7d

Μαρίκα Σύρρου
Καθ. Γεν. Βιολογίας/Ιατρικής Γενετικής
Επιβλέπουσα

Οι επί πτυχίω φοιτητές που επιθυμούν να εξεταστούν στο μάθημα Φαρμακολογία Ι ή ΙΙ και πρόκειται να περατώσουν τις σπουδές τους την παρούσα περίοδο του Φεβρουαρίου (ορκωμοσία Μαρτίου), παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το  Εργαστήριο Φαρμακολογίας μέχρι την Παρασκευή 16.2.24, στα τηλέφωνα 2651007762, 2651007554 και 2651007555. Οι εξετάσεις θα γίνουν διαδικτυακά προφορικά.

Εκ του εργαστηρίου Φαρμακολογίας

 

Ανακοινώνεται ότι η προγραμματισμένη για αύριο εξέταση του μαθήματος "Κλινική Χημεία" για τους επί πτυχίω φοιτητές αναβάλλεται. Θα υπάρξει νέα ανακοίνωση για τον επαναπρογραμματισμό της εξέτασης.

 
Με εκτίμηση,
Ελένη Μπαϊρακτάρη
Υπεύθυνη του μαθήματος
Σελίδα 1 από 52