Πανεπιστημιούπολη, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

Υποτροφίες - Κληροδοτήματα

 

Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι η Αυστριακή Κυβέρνηση προσφέρει υποτροφίες και επιχορηγούμενα προγράμματα, τα οποία μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοιστην αυστριακή βάση δεδομένων, https://grants.at , σε γερμανική και αγγλική γλώσσα.

 

 

Το Εργαζάκειο Ίδρυμα προκηρύσσει έξι (6) υποτροφίες για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 για οικονομικά αδύνατους αριστούχους απόφοιτους Λυκείου για τη συνέχιση των σπουδών τους σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα (ΑΕΙ). Οι υποψήφιοι πρέπει να κατάγονται από την τέως επαρχία Πεδιάδος Ν. Ηρακλείου, την τέως επαρχία Λασιθίου Ν. Λασιθίου και την πόλη του Ηρακλείου.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν ταχυδρομικώς ή αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο άτομο, στο γραφείο του Ιδρύματος (οδός Δικαιοσύνης 57, τ.κ. 71202, Ηράκλειο), εργάσιμες ημέρες από 11:΅00-13:00 μέχρι τις 30-11-2023.

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη. Επίσης συνημμένα θα βρείτε την αίτηση και την υπεύθυνη δήλωση.

 

 

Από την Ακαδημία Αθηνών ανακοινώνεται προκήρυξη, η οποία περιλαμβάνει τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα στον κλάδο της Βιοηθικής με έναρξη το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 από τα έσοδα του Κληροδοτήματος Αμίλκα Αλιβιζάτου.

 
Οι υποτροφίες χορηγούνται σε υποψηφίους (άνδρες ή γυναίκες) καταγόμενους από οποιαδήποτε περιφέρεια της Ελλάδος, με προτίμηση πάντοτε των καταγομένων από τα νησιά Κύθνο, Κάλυμνο, Κεφαλληνία, άλλως των περιφερειών των Νομών Κυκλάδων, Δωδεκανήσου και Επτανήσου. 
 
Δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται πτυχιούχοι Νομικών, Φιλοσοφικών, Θεολογικών Σχολών και Σχολών Κοινωνικών επιστημών, καθώς και Ιατρικών και Βιολογικών Σχολών και Τμημάτων ελληνικών Πανεπιστημίων ή ισοτίμων Πανεπιστημίων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με βαθμό βασικού τίτλου σπουδών (πτυχίου) τουλάχιστον «Λίαν Καλώς», εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 36ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.
 
Επισημαίνουμε ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων, συνοδευόμενων από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, λήγει την 6η  Οκτωβρίου 2023. 
 
Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη.
 

 

Ανακοινώνεται προκήρυξη υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 του εκκλησιαστιτικού ιδρύματος "Ταμείον Αρωγής Απόρων Μεσσηνίων Φοιτητών της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας".

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

 

 

Το Αριστείο Μποδοσάκη θεσπίστηκε από το Ίδρυμα Μποδοσάκη για να τιμήσει και να αναδείξει τα επιτεύγματα διακεκριμένων Ελλήνων και Ελληνίδων επιστημόνων που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στην επιστήμη και έχουν συμβάλει καθοριστικά στην προαγωγή του επιστημονικού τους κλάδου (μπορείτε να βρείτε τη σχετική ανακοίνωση στον ακόλουθο σύνδεσμο https://rb.gy/5kbev).

Για το έτος 2024, το Ίδρυμα αποφάσισε να απονείμει δύο (2) Αριστεία, έκαστο συνοδευόμενο από χρηματικό έπαθλο εκατό χιλιάδων ευρώ (€100.000), στα ακόλουθα επιστημονικά πεδία:

 1. Θετικές Επιστήμες: Φυσική, Αστρονομία, Χημεία, Γεωεπιστήμες, Μαθηματικά, Θεωρητικές Επιστήμες Πληροφορικής

2. Ιατροβιολογικές Επιστήμες

Το κάθε Αριστείο απονέμεται σε έναν μόνο Έλληνα/σε μία Ελληνίδα επιστήμονα (κατά την ιθαγένεια ή το γένος). Επιλέξιμοι υποψήφιοι του Αριστείου Μποδοσάκη, βάσει του κανονισμού, είναι οι υποψήφιοι που μπορούν να αποδείξουν ότι είναι Έλληνες πολίτες, ή ότι τουλάχιστον ένας από τους παππούδες τους ήταν Έλληνας πολίτης. Πιο περίπλοκες περιπτώσεις θα εξετάζονται κατά περίπτωση.

Η υποβολή της αίτησης προϋποθέτει τη συμπλήρωση από τον προτείνοντα (nominator) μίας σύντομης αίτησης και την υποβολή της επιστολής (nomination letter) στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων. Η πρόταση υποψηφιότητας θα πρέπει να περιέχει σαφή αναφορά του επιστημονικού πεδίου του υποψήφιου, περιγράφοντας τη δραστηριότητα και τα επιτεύγματά του, σε σχέση με το πεδίο της υποψηφιότητάς του και με αναφορά στις δημοσιεύσεις του.

 

Για επιπλέον πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Ίδρυμα Μποδοσάκη, τηλ. +30.210.722.3244, e-mail: excellenceaward@bodossaki.gr

Προθεσμία Υποβολής Υποψηφιοτήτων:  30η Σεπτεμβρίου 2023.

 

 

Η Ακαδημία Αθηνών προκηρύσσει μία (1) υποτροφία για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα στον κλάδο της Βιοηθικής με έναρξη το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 από τα έσοδα του Κληροδοτήματος Αμίλκα Αλιβιζάτου.

 
Οι υποτροφίες χορηγούνται σε υποψηφίους (άνδρες ή γυναίκες) καταγόμενους από οποιαδήποτε περιφέρεια της Ελλάδος, με προτίμηση πάντοτε των καταγομένων από τα νησιά Κύθνο, Κάλυμνο, Κεφαλληνία, άλλως των περιφερειών των Νομών Κυκλάδων, Δωδεκανήσου και Επτανήσου. 
 
Δεκτοί στη διαδικασία επιλογής γίνονται πτυχιούχοι Νομικών, Φιλοσοφικών, Θεολογικών Σχολών και Σχολών Κοινωνικών επιστημών, καθώς και Ιατρικών και Βιολογικών Σχολών και Τμημάτων ελληνικών Πανεπιστημίων ή ισοτίμων Πανεπιστημίων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με βαθμό βασικού τίτλου σπουδών (πτυχίου) τουλάχιστον «Λίαν Καλώς», εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 36ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

Παρακαλούμε για την ενημέρωση, με όποιον τρόπο κρίνετε πρόσφορο, όσων ενδεχομένως ενδιαφέρονται να υποβάλουν υποψηφιότητα. 

Επισημαίνουμε ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων, συνοδευόμενων από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, λήγει την 6η  Οκτωβρίου 2023. 

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη.

 

 

Η ΕΣΤΙΑ Νέας Σμύρνης ανακοινώνει, σύμφωνα με τη διάταξη του κληροδοτήματος «Ελένης χήρας Γ. Τσακίρογλου», και προκηρύσσει, χορήγηση υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, ως ακολούθως:


1. Μίας (1) υποτροφίας σε προπτυχιακό φοιτητή–τρια στην Ελλάδα. Ποσό υποτροφίας 1.000€ (200€ Χ 5 μήνες).
2. Μίας (1) υποτροφίας σε μεταπτυχιακό φοιτητή–τρια στην Ελλάδα. Ποσό υποτροφίας 1.000€ (200€ Χ 5 μήνες).
3. Μίας (1) υποτροφίας σε προπτυχιακό φοιτητή–τρια στο εξωτερικό. Ποσό υποτροφίας 2.450€ (350€ Χ 7 μήνες).
4. Μίας (1) υποτροφίας σε μεταπτυχιακό φοιτητή–τρια στο εξωτερικό. Ποσό υποτροφίας 2.450€ (350€ Χ 7 μήνες).

Θα χορηγηθούν σε φοιτητές ή φοιτήτριες των Ιατρικών Σχολών, Ανωτάτης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού Τομέα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, εκτός Οδοντιατρικής, οι οποίοι δεν αποκλείεται να έχουν και άλλη υποτροφία για το ίδιο ακαδημαϊκό έτος, αποκλειομένων των υποψηφίων υποτρόφων που λαμβάνουν ήδη υποτροφία από ιδρύματα ή κληροδοτήματα που υπάγονται στον N. 4182/2013.

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη.

 

 

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ανακοινώνει πρόγραμμα Υποτροφιών Ελληνογαλλικής συνεργασίας για μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Περισσότερες πληροφορίες στα συνημμένα έγγραφα του ΙΚΥ.

 

 

Από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) ανακοινώνεται η 5η προκήρυξη υποτροφιών για τη στήριξη υποψηφίων διδακτόρων.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στη συνημμένη προκήρυξη.

 

 

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται Προκήρυξη για την εκδήλωση ενδιαφέροντος και υποβολή αίτησης στο πλαίσιο των διμερών προγραμμάτων μορφωτικών ανταλλαγών μεταξύ Ελλάδας και χωρών της αλλοδαπής έτους 2023.

Περισσότερες πληροφορίες στην συνημμένη προκήρυξη.

 

Σελίδα 1 από 9