Ας γίνομε καλύτεροι! Όλοι μας

Γενικά - Στόχος του Τμήματος

Σκοπός του Τμήματος είναι να προσφέρει στους φοιτητές ολοκληρωμένη θεωρητική και πειραματική γνώση του ανθρώπινου οργανισμού στη φυσιολογική και παθολογική του κατάσταση και να τους παράσχει άρτια επιστημονική κατάρτιση για το ιατρικό λειτούργημα που θα ασκήσουν στη σταδιοδρομία τους.

Ελάχιστη υποχρεωτική διάρκεια φοίτησης: δώδεκα (12) εξάμηνα.
    Σύνδεση της Ιατρικής Σχολής με την κοινωνία
  Τομείς
  Κλινικές
  Εργαστήρια
  Προκηρύξεις θέσεων Μελών ΔΕΠ
  Οδηγός Σπουδών
  Κατατακτήριες εξετάσεις
  Ονομαστικός Τηλεφωνικός Κατάλογος
    Χρήσιμα Έντυπα
    Εσωτερική Αξιολόγηση Τμήματος
    Διεθνή Προγράμματα Ανταλλαγών
    Φοιτητική Μέριμνα
    Φοιτητικοί Σύλλογοι
  Σχετικοί Σύνδεσμοι
   
   
 
Χαιρετισμός ΠροέδρουΧαιρετισμός ΠροέδρουΧαιρετισμός Προέδρου
Η Ιατρική Σχολή Ιωαννίνων ιδρύθηκε το 1977.  Στόχος του επιστημονικού δυναμικού που υπηρέτησε κατά τα προηγούμενα 35 έτη, αλλά και αυτών που σήμερα υπηρετούν στη Σχολή ήταν και είναι η άρτια εκπαίδευση των φοιτητών και η εξειδίκευση υψηλού επιπέδου επιστημονικού προσωπικού, ικανών να αντιμετωπίσουν τα σύγχρονα προβλήματα υγείας του ανθρώπινου πληθυσμού.
Συνεχής επιδίωξη είναι η αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας κάτω από το πρίσμα της μοντέρνας σκέψης που στηρίζεται σε βασικά ερευνητικά δεδομένα τα οποία έχουν άμεση σχέση με την πρόληψη, αντιμετώπιση και έρευνα των προβλημάτων υγείας.

Η συνεχής μετεκπαίδευση και επιμόρφωση του υφιστάμενου δυναμικού καθώς και η ενσωμάτωση στο δυναμικό αυτό όλο και πιο εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού αποτελεί τη βάση για την καλύτερη αντιμετώπιση κοινωνικών αναγκών της περιοχής και όχι μόνο.  Στο έργο της Ιατρικής Σχολής, καταλυτικό ρόλο έχει διαδραματίσει το άρτια εξοπλισμένο και σύγχρονο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο που άρχισε να λειτουργεί το 1990.


Περισσότερα
 
 

Εύδοξος

Το Μουσείο

Χάρτης Πανεπιστημιούπολης

  Ηλεκτρονική υπηρεσία ολοκληρωμένης διαχείρισης Συγγραμμάτων


Το Μουσείο To Μουσείο

  Ιατρική Σχολή
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Πανεπιστημιούπολη
Τ.Θ. 1186, T.K. 45110 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

 
Ανάπτυξη εφαρμογής Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων